Avsägelse av uppdrag

Om du vill avsluta ett förtroendeuppdrag ska du lämna in en skriftlig avsägelse som anger vilket eller vilka uppdrag som ska avslutas. Du ska lämna avsägelsen till kommunstyrelsens registrator.

Om du lämnar alla uppdrag som förtroendevald, ansvarar du för att återlämna eventuella arbetsredskap och passerkort som du har fått låna av kommunen. De ska lämnas till din nämndsekreterare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats