Utbildning för förtroendevalda

Inför mandatperioden 2019-2022 höll kommunledningskontoret en utbildning för alla förtroendevalda. Utbildningen handlade bland annat om kommunens organisation, förtroendevaldas roll och den lagstiftning som styr kommunens arbete.

Inledning

Del 1 - Avsnitt 1 - Introduktion till kursen.

Kommunens organisation

Del 1 - Avsnitt 2 - Om kommunens organisation.

Att överklaga kommunala beslut

Del 1 - Avsnitt 3 - Om hur kommunala beslut kan överklagas.

Om handlingars offentlighet

Del 1 - Avsnitt 4 - Om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.

Jäv, mutor och korruption

Del 1 - Avsnitt 5 - oOm jäv, mutor och korruption.

Riktlinjer hot och våld mot förtroendevalda

Del 1 - Avsnitt 6 - Om hur hot och våld mot förtroendevalda hanteras.

Roller förtroendevalda och tjänstepersoner

Del 2 - Avsnitt 1 - Om ordförandes och ledamöters ansvar.

Del 2 - Avsnitt 2 - Fortsatt om förtroendevaldas ansvar samt information om förhållandet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.

Ett ärendes gång

Del 2 - Avsnitt 3 - Om ett ärendes gång från beredning till beslut.

Vallentuna.se

Del 2 - Avsnitt 4 - Om Vallentuna kommuns hemsida.

Ersättning förtroendevalda

Del 2 - Avsnitt 5 - Om arvodesbestämmelser och möjlighet att få ekonomisk ersättning.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats