Hot och våld mot förtroendevalda

Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system.

Online-kurs om säkerhet

Samtliga förtroendevalda kan ta del av en webbutbildning om säkerhet för förtroendevalda. Utbildningen (tar ca 20-25 min) fungerar både på dator och i surfplatta.

Riskanalys

Som förtroendevald kan du själv göra en riskanalys av din vardagssituation. Kommunen har tagit fram ett antal checklistor/stöddokument som kan användas av enskilda/partier som vill förebygga hot, hat och våld. Med hjälp av checklistorna kan du identifiera risker i din vardag och bedöma vilka skyddsåtgärder som kan vidtas för att undvika eller minimera dessa. Det finns även en checklista för att riskbedöma offentliga möten och sammanträden.

Polisanmälan

Om du utsätts för hot och våld är det viktigt att polisanmäla det som inträffat. Du kan även kontakta kommunens säkerhetssamordnare för dialog kring eventuella åtgärder.

Handbok - personlig säkerhet

Du som vill läsa mer kan ta del av handboken "Personlig säkerhet", som Säkerhetspolisen har tagit fram i samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter. Boken innehåller råd och stöd till politiskt aktiva, men kan också användas av andra yrkesgrupper. 

Kort checklista vid hot och våld

Hot om våld

 • Försök behålla lugnet
 • Undvik att provocera
 • Gå den hotfulle till mötes
 • Håll avstånd
 • Lyssna aktivt
 • Påkalla stöd från andra/slut upp vid den som utsätts
 • Larma polis 112 Våld

Våld

 • Ropa på hjälp/hjälp utsatt
 • Skydda dig/fly till säkert ställe
 • Försvara dig
 • Larma polis 112

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats