Onboarding för nya förtroendevalda

Om du är ny i en nämnd, eller vill friska upp minnet om nämndens uppdrag, finns nedanstående utbildningar att ta del av. I utbildningarna finns information om verksamhetsområden, organisation och budget.

Introduktion för nya förtroendevalda

Övergripande

Till introduktionen

Kommunstyrelsen, KS

Till introduktionen

Bygg- och miljötillsynsnämnden, BMN

Till introduktionen

Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden, BUN och UN

Till introduktionen

Fritidsnämnden, FN

Till introduktionen

Kulturnämnden, KN

Till introduktionen

Socialnämnden, SN

Till introduktionen

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats