Praktisk information

Nedan finns praktisk information som rör dig som är förtroendevald.

Dina kontaktuppgifter

Kommunen behöver din adress, e-postadress, mobilnummer och personnummer för att du ska få handlingar till sammanträden och arvode. Kontakta din nämndsekreterare så snart dina kontaktuppgifter ändras.

Namn, politisk tillhörighet, e-postadress och mobilnummer publiceras på kommunens webbplats i enlighet med styrdokument Riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering.

Nyckelbrickor

Du behöver en nyckelbricka för att komma in i vissa av kommunens sammanträdeslokaler. Det är fastighetsavdelningen som utfärdar nyckelbrickor. Kontakta din nämndsekreterare för att kontrollera vilken behörighet som krävs.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats