Praktisk information

Nedan finns praktisk information som rör dig som är förtroendevald.

Dina kontaktuppgifter

I samband med att du blir vald till ett förtroendeuppdrag i kommunen samlar kommunstyrelsens kansli in följande uppgifter om dig: namn, personnummer, politisk tillhörighet, telefonnummer, postadress och e-postadress. Dessa uppgifter är nödvändiga för att du ska kunna fullfölja ditt politiska uppdrag i kommunen och för att kommunen ska kunna betala ut arvoden till dig. Dessa uppgifter, undantaget postadress och personnummer, publiceras även på kommunens webbplats i enlighet med Riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering.

Kontakta din sekreterare så snart dina uppgifter ändras.

Passerbrickor

Du behöver en passerbricka för att komma in i vissa av kommunens sammanträdeslokaler. När du har blivit invald som förtroendevald av kommunfullmäktige beställer kommunstyrelsens kansli en passerbricka åt dig och återkopplar till dig när den går att hämta ut samt informerar om hur du hämtar ut din passerbricka.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats