Arvode och ersättning

För dina uppdrag som förtroendevald har du rätt till arvode. Du kan också få ersättning för förlorad arbetsinkomst och uppkommen kostnad för barntillsyn.

Vallentuna kommun använder Nordea som utbetalande bank. Om du inte har ett personkonto hos Nordea eller aldrig tidigare fått lön/arvode utbetald via Nordea till ditt lönekonto så behöver du själv anmäla till Nordea var du vill få ditt arvode insatt. Det gör du genom att logga in på www.nordea.se/anmalkonto med BankID eller Mobilt BankID. Arbetsgivarnummer för Vallentuna kommun är 010115. Om du inte anmäler något konto får du ett utbetalningskort hem i brevlådan.

Nivåer på arvoden och annan information om ekonomiska villkor kan du läsa mer om i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i författningssamlingen via länken nedan.

I pensionspolicyn som är länkad nedan kan du som förtroendevald läsa om de pensionsförmåner och pensionsersättningar som kommunen beslutat om samt till vem du kan vända dig för att få information.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats