Kommunalt partistöd

De politiska partier i Vallentuna som sitter med i kommunfullmäktige får ekonomiskt bidrag, så kallat partistöd. Partistödet styrs av kommunallagen. Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör det idag.

Reglerna för partistöd i kommuner, landsting och regioner regleras i kommunallagen som ger fullmäktige rätten att besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte, enligt kommunallagen "utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti". Det baseras därför på en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Den exakta utformningen och nivån varierar mellan kommuner, landsting och regioner.

Redovisning och granskning

Mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts på det sätt som kommunallagen säger, det vill säga för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och lämnas in till fullmäktige senast 1 april året efter.

Partiet ska även utse en särskild granskare som ska intyga att redovisningen stämmer med hur mottagaren använt partistödet. Syftet med redovisningen och granskningen är att göra underlag och beslut om partistöd öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media.

Partistöd 2023

Partistödet i Vallentuna kommun består av ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet utges årligen med lika belopp till samtliga partier. Mandatstödet utges årligen till samtliga partier med lika belopp för varje ledamots plats som partiet har i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas årligen i förskott senast under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige

Så mycket pengar fick partierna i Vallentuna under 2023

  • Grundstöd: 52 500 (1 prisbasbelopp 2023)
  • Mandatstöd: 21 000 (0,4 prisbasbelopp 2023)
  • Moderaterna: 409 500 kr (17 mandat)
  • Socialdemokraterna: 283 500 kr (11 mandat)
  • Sverigedemokraterna: 220 500 kr (8 mandat)
  • Centerpartiet: 157 500 kr (5 mandat)
  • Liberalerna: 136 500 kr (4 mandat)
  • Kristdemokraterna: 94 500 kr (2 mandat)
  • Miljöpartiet: 94 500 kr (2 mandat)
  • Vänsterpartiet: 94 500 kr (2 mandat)
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats