Kompetensutveckling

Som representant i en nämnd har du rätt till ett utbildningsbidrag per mandatperiod. Du kan läsa mer om detta i "Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda".

Det finns även kostnadsfria online-kurser samt informationsmaterial via exempelvis SKR att ta del av, för dig som vill kompetensutveckla dig inom ett specifikt område.

En gång per mandatperiod, efter valet, arrangeras en utbildning riktad till förtroendevalda. Den kurs som hölls efter valet 2018 spelades in och finns tillgänglig nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats