Kompetensutveckling

Respektive ordförande beslutar om kompetensutveckling inom respektive nämnd. Mer finns i "Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda".

Det finns även kostnadsfria online-kurser samt informationsmaterial via exempelvis SKR att ta del av, för dig som vill kompetensutveckla dig inom ett specifikt område.

En gång per mandatperiod, efter valet arrangeras ett kurspaket riktat till förtroendevalda: "Vad innebär det att vara förtroendevald i Vallentuna?" Senaste kursen hölls efter valet 2018 då de förtroendevalda från nämnderna deltog.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats