Ditt arbetsgivaransvar som förtroendevald

Som förtroendevald har du det yttersta ansvaret för hur kommunen eller regionen uppträder som arbetsgivare. Några av de frågor du behöver sätta dig in i är vad arbetsgivaransvaret innebär och vilka möjligheter och skyldigheter som finns för dig som förtroendevald. Du har mandat och möjlighet att utveckla en arbetsgivarpolitik som bidrar både till en väl fungerande verksamhet och till attraktiva arbetsplatser.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats