Start / Fritid och kultur / Kulturskola / Kulturskolans ämnen / Instrument, musik och sång

Instrument, musik och sång

Här hittar du kulturskolans alla musikkurser. Blås­instrument, elbas, elgitarr, gitarr, kör, piano, slagverk, stråkinstrument, sång och musikproduktion.

Samspel är en viktig del av vår undervisning. Du som spelar ett instrument eller går på sång eller musikal får vara med i en ensemble kostnadsfritt.

Boka din plats längst ner på denna sida.

Blockflöjt (från åk 1)

Blockflöjten finns i fyra grundstorlekar: sopran, alt, tenor och bas. Du börjar spela sopranblockflöjt, men med tiden kommer du även behärska de större blockflöjterna. Undervisning på blockflöjt sker enskilt eller i mindre grupp. Som blockflöjtselev hos oss ingår du också i någon av kulturskolans orkestrar, vilket innebär två speltillfällen per vecka.

Du köper din egen blockflöjt efter instruktion från läraren.

Cello (från 6 år)

Cellon är det näst största stråkinstrumentet. Det har en vacker och fyllig klang som ofta spelar melodin i en orkester och passar bra att spela i stämmor.

Ditt första spelår lär du dig att spela melodier med stråke och på vårterminen får du möjlighet att medverka i Kulturskolans Fröshow.

Samspel är en viktig del av undervisningen. Tonfiskarna, Vallentuna Kammarorkester och Vallentuna Ungdomssymfoniorkester är exempel på ensembler där stråkeleverna ingår. På vårterminen ditt första spelår får du möjlighet att medverka i kulturskolans Fröshow. När du har spelat i ett år får du en plats i Tonfiskarna, där du får lära dig mer notläsning och grundläggande samspel.

Stråkinstrumenten finns i flera olika storlekar och det är viktigt att du har en storlek på instrumentet som passar just dig. Därför kan du hyra fioler, altfioler, cello och kontrabasar av oss så länge du växer för att sedan köpa ett eget instrument. Instrumenten går att hyra av kulturskolan i mån av tillgång för 500 kr per termin.

Elbas (från åk 1)

Nybörjare (från åk 1)

Du får möjlighet att lära dig att spela efter en ackordsföljd och att hantera instrumentet på ett bra sätt. Vi spelar olika låtar tillsammans i grupp och framträder vid minst två tillfällen under första året.

Nybörjarkursen pågår under ett läsår och leder till en plats på fortsättningsnivå. 

Fortsättningsnivå och avancerad nivå

Jobba självständigt och i ensemble. Nya former att framträda. Möjligheter för inspelning, replokaler.

Fiol och altfiol (från åk F)

Fiolen är stråkfamiljens minsta instrument med den ljusaste tonen. Du kan spela på den överallt, det är enkelt att spela tillsammans med andra. Vi spelar i många genrer, allt från klassiskt, folkmusik till pop och jazz. Till en början spelar vi på gehör, men efterhand lär vi oss spela efter noter.

Samspel är en viktig del av undervisningen. Tonfiskarna, Vallentuna Kammarorkester och Vallentuna Ungdomssymfoniorkester är exempel på ensembler där stråkeleverna ingår. På vårterminen ditt första spelår får du möjlighet att medverka i kulturskolans Fröshow. När du har spelat i ett år får du en plats i Tonfiskarna, där du får lära dig mer notläsning och grundläggande samspel.

Stråkinstrumenten finns i flera olika storlekar och det är viktigt att du har en storlek på instrumentet som passar just dig. Därför kan du hyra fioler, altfioler, cello och kontrabasar av oss så länge du växer för att sedan köpa ett eget instrument. Instrumenten går att hyra av kulturskolan i mån av tillgång för 500 kr per termin.

Gitarr (från åk 2)

Grundkurs 1 (från åk 2)

Du spelar i grupp med jämnåriga elever. Vi blandar ackord, noter, riff och enkel musiklära. Varje termin avslutas med ett uppspel.

Grundkurs 1 pågår under ett läsår och leder automatiskt till en plats på grundkurs 2. 

Grundkurs 2

Du spelar i grupp med jämnåriga elever. Läsåret är indelat i olika block bestående av gitarrlektioner, gitarrorkester, elgitarr samt samarbete med andra ämneskurser.

Grundkurs 2 pågår under ett läsår och leder automatiskt till en plats på fortsättningsnivå. 

Fortsättningsnivå

Du har en gitarrlektion i veckan på elgitarr eller akustisk gitarr och kan dessutom spela med i rockgrupp, gitarrorkester eller någon av skolans många andra orkestrar.

Avancerad nivå

Du har en lektion i veckan på elgitarr eller akustisk gitarr som kombineras med ensemblespel vid annat tillfälle. Du påverkar själv ditt innehåll i undervisningen och får möjlighet att specialisera dig på inom dina favoritgenrer.

Klarinett (från åk 1)

Klarinett-lek (från åk 1)

En nybörjarkurs för elever i årskurs 1-2 där vi introducerar det fantastiska instrumentet klarinett. Miniklarinetter (Ess-klarinett) finns att låna hos kulturskolan. Priset för kursen är 750 kr.

Kursen pågår under ett läsår och leder till fortsättningskurs.

Klarinett (från åk 2)

Klarinetten är vanlig i klassisk musik, världsmusik och jazz. Undervisningen sker enskilt eller i mindre grupp. Som klarinettelev hos oss ingår du också i någon av kulturskolans orkestrar, vilket innebär två speltillfällen per vecka. Klarinett går att hyra av kulturskolan i mån av tillgång för 500 kr per termin.

Kontrabas (från åk F)

Kontrabasen är det största stråkinstrumentet, med mörk och fyllig klang. Du kan spela kontrabas med och utan stråke samt i alla tänkbara musikstilar.

Samspel är en viktig del av undervisningen. Tonfiskarna, Vallentuna Kammarorkester och Vallentuna Ungdomssymfoniorkester är exempel på ensembler där stråkeleverna ingår. På vårterminen ditt första spelår får du möjlighet att medverka i kulturskolans Fröshow. När du har spelat i ett år får du en plats i Tonfiskarna, där du får lära dig mer notläsning och grundläggande samspel.

Stråkinstrumenten finns i flera olika storlekar och det är viktigt att du har en storlek på instrumentet som passar just dig. Därför kan du hyra fioler, altfioler, cello och kontrabasar av oss så länge du växer för att sedan köpa ett eget instrument. Instrumenten går att hyra av kulturskolan i mån av tillgång för 500 kr per termin. Kontrabasar går att hyra även i vuxenstorlek, i mån av tillgång.

Kör (från åk F)

I körsångsundervisningen arbetar vi, liksom i solosångsundervisningen, med att tänja och stärka rösten. Du får lära dig att förstå och ta hjälp av notbilden, men framför allt utvecklar du ditt gehör genom att sjunga tillsammans med andra.

Körerna medverkar vid olika konserttillfällen 1-2 gånger per termin. Lucia är förstås en stor högtid för körerna!

Minitrallarna (åk F-2)

Detta är skolans yngsta kör. Här rör vi oss mycket och leker med rösten. Vi sjunger nya och gamla barnvisor. Allt övas in utantill. Ett givet uppträdande för den här kören är kulturskolans årliga Fröshow.

Tunatrallarna (åk 3-5)

Här tränar vi in sånger med längre texter och vi använder i huvudsak textblad för övning hemma, men vi börjar också bekanta oss med notbilden. Vi sjunger kanon och enklare stämsång och hittar gärna på rörelser till sångerna. 

Ungdomskören (åk 6-gymnasiet)

Här har vi kommit en bit på väg. Vi har blivit en blandad kör, det vill säga vi har nu en basstämma och sjunger i 3-4 stämmor. Vi jobbar med utvecklande röstteknik och tar hjälp av noter och vi välkomnar med glädje nya körsångare, killar som tjejer, i alla röstlägen.

Musikfördjupning (från åk 6)

Du som har spelat eller sjungit i minst två år och går i åk 6 - gy 3 kan välja fördjupningskursen "Musik i kubik".

Som elev i Musik i kubik har du 30 minuter lektion i veckan på ditt huvudämne om du går i åk 6-8, och 40 minuter om du går i åk 9 - gy 3. Lektionen schemaläggs som vanligt av din lärare.

Som elev i Musik i kubik får du dessutom undervisning i musikteori på torsdagar 18.00-18.40. Då får du lära dig mer om toner, ackord och rytmer. Undervisningen sker i mindre grupper med 4-6 elever. Närvaro är obligatorisk i såväl musikteori som sång- eller spellektion.

Elever i Musik i kubik betalar 750 kronor per termin utöver ordinarie terminsavgift.

Musikproduktion (åk 6-9)

Vill du veta hur man producerar och spelar in en poplåt? Hur man bygger upp en houselåt eller gör ljud till film? Har du skrivit en text som du vill göra musik till? Då kanske musikproduktion är något för dig!

I denna kurs lär du dig grunderna inom musikproduktion. Du jobbar med egna låtar, remixer, filmmusik, teaterljud och mixning. Inga förkunskaper krävs.

Vi använder Mac-datorer och jobbar både med Garageband och Logic pro.

Piano (från åk 2)

Nybörjare (från åk 2-gymnasiet)

Du spelar enkla melodier på gehör och lär dig grunderna i notläsning. Du får prova på att improvisera och framträda på Julavslutning och Fröshow.

Fortsättningsnivå och avancerad nivå

Du lär dig att spela med båda händerna, lär dig använda pedalen och blir säkrare på att spela på gehör och efter noter. Du lär dig mera om musikens olika byggstenar och vi spelar i olika genrer. Enskild och gruppundervisning. 

Eleven behöver ha ett akustiskt piano eller digitalpiano med fullstora vägda tangenter och pedal i hemmet.

Saxofon (från åk F)

Saxofonen är vanlig i jazz, pop och rock samt ett mycket fint instrument att spela klassisk musik på. Undervisningen sker enskilt eller i mindre grupper. Som saxofonelev hos oss ingår du också i någon av kulturskolans orkestrar, vilket innebär två speltillfällen per vecka. Saxofon går att hyra av kulturskolan i mån av tillgång för 500 kr per termin.

Sång (från åk 6)

I sångundervisningen arbetar vi med övningar och sånger som tänjer och stärker din röst. Utgångspunkten är att ge en grundläggande teknik som öppnar för en bredd i repertoaren. Du får själv vara med och styra val av repertoar.

Tillfälle att uppträda i olika sammanhang ges ett par gånger per termin. För att du ska få ut så mycket som möjligt av sångundervisningen rekommenderar vi att du även deltar i ensemblesång/kör vilket ingår i avgiften för den som går kursen solosång. Läs mer under Kör.

Trombon/tuba (från åk F)

Trombon/tuba passar i många musikaliska sammanhang och genrer. Undervisningen sker enskilt eller i mindre grupp med minst 12 tillfällen per termin. Som blåselev hos oss ingår du också efter ett tag i någon av kulturskolans orkestrar, vilket innebär två speltillfällen per vecka.

Instrumenten går att hyra av kulturskolan för 500 kr per termin. Det går dessutom att låna ett instrument under lektionstillfället, så att du slipper bära med dig ett instrument hemifrån.

Trummor och slagverk (från åk 3)

Trummor och slagverk är världens äldsta, mest mångsidiga och de roligaste instrumenten att spela!

Trumset känner många till, men vi spelar också melodiskt slagverk som marimba och vibrafon. Vi spelar orkesterinstrument som pukor, virveltrumma och tamburin, samt slagverksinstrument från olika musikkulturer, till exempel congas och afrikanska trummor.

Du som börjar får prova på allt och kan, om du vill, så småningom specialisera dig på det du är mest intresserad av.

Nybörjare (åk 3-gymnasiet)

Nybörjarkursen pågår under ett läsår och leder automatiskt till en plats på fortsättningsnivå och därefter till en plats på avancerad nivå.

Fortsättning (åk 5-gymnasiet)

Avancerad nivå (åk 7-gymnasiet)

 

Under första terminen måste du inte ha ett trumset hemma, men sedan är eget instrument nödvändigt för att kunna öva hemma.

Trumpet och valthorn (från åk F)

Trumpet och valthorn passar i många musikaliska sammanhang och genrer. Undervisningen sker enskilt eller i mindre grupp med minst 12 tillfällen per termin. Som blåselev hos oss ingår du också efter ett tag i någon av kulturskolans orkestrar, vilket innebär två speltillfällen per vecka.

Tvärflöjt (från åk 2)

Tvärflöjt passar i många musikaliska sammanhang och genrer. Undervisning på tvärflöjt sker enskilt eller i mindre grupp. Som tvärflöjtselev hos oss ingår du också i någon av kulturskolans orkestrar, vilket innebär två speltillfällen per vecka. Tvärflöjt går att hyra av kulturskolan i mån av tillgång för 500 kr per termin.

 

 

 

Boka din kurs

Här bokar du din plats på Kulturskolans kurser. Välkommen med din bokning!

Bokning på Kulturskolan

Bild på penslar
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats