Start / Fritid och kultur / Kulturskola / Om oss / Kulturskolans historia

Kulturskolans historia

Det började faktiskt redan 1942

Vallentuna kulturskola är en utveckling av den kommunala musikskolan, som startade 1955 genom ett beslut i dåvarande skolstyrelsen. Det var kantor Holger Hovmark (1900-1990) som var initiativtagare.

Det var många kommunala musikskolor som startade runt om Stockholm i mitten av 50-talet. Startskottet var en musikkonferens som Stockholms läns landstings folkbildningskommitté hade inbjudit till i Danderyd 16-17 april 1955. Här uppmanades deltagarna att resa hem till respektive kommuner och söka bidrag för att starta musikskola.

Musikskolan byggde på den så kallade "Musikcirkeln", som sedan 40-talet, (troligtvis 1942) initierats av kantor Holger Hovmark och bedrivit musikverksamhet i Vallentuna. Verksamheten i Musikcirkeln och senare även i musikskolan under 50-talet och en tid framåt, var baserad på undervisning i piano, fiol, mandolin och blockflöjt, men även andra blåsinstrument förekom som ett alternativ för äldre elever. Vallentuna var alltså redan igång när den inbjudningen kom i mitten av 50-talet.

Bland profiler som rektorer och lärare märks Kurt-Wallis Pettersson, rektor under 80-talet och lärare som var med från 1955 som Erik Gustavsson, piano, och musiklärare B Hansson från Stockholm.


Musikskolan utvecklades till Kulturskola år 2000, i och med att ämnet dans tillkom. Efter det har även drama/teater och bild & form/animerad film tillkommit som ämnen på kulturskolan. Idag finns ca 1500 kursplatser inom en mängd kurser som: musik, sång, dans, teater, musikal, bild och form, kreativt skrivande, musikproduktion samt FMT. De yngsta eleverna på Kulturskolan är bara 5 år och man kan gå kurser hos oss fram till att man slutar gymnasiet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats