Start / Fritid och kultur / Kulturskola / Om oss / Kulturskolan i grundskolan

Kulturskolan i grundskolan

Kulturskolan befinner sig ute i de flesta av kommunens skolor, med något av våra ämneskurser. Dessa kan i vissa fall ligga under skoltid, men även efter skoltid. De skolor vi befinner oss på med våra ämneskurser är: Bällstabergsskolan, Gustav Vasa-skolan, Hagaskolan, Karbyskolan, Karlbergsskolan, Kårsta skola, Hjälmstaskolan, Lovisedalsskolan, Rosendalsskolan södra, Olympiaskolan. Se mer i vår kurskatalog.

LIKE

LIKE är en satsning för mer idrott och kultur till Vallentunas skolbarn och är ett samarbete mellan Vallentunas kommunala grundskolor, Vittra Vallentuna, föreningar i kommunen samt Vallentuna kulturskola och biblioteket. Det finns en stor variation av aktiviteter, men alla syftar till allsidig motorisk utveckling, rörelserikedom, välbefinnande och långsiktig hälsa.
I LIKE möter Kulturskolan eleverna 45 minuter i veckan, på skolan, under skoltid.


Med Vallentuna Kulturskola får eleverna i år prova på Dans, Musik och Animerad film och ämnena är kopplade till läroplanen för årskurs 1-3 i flera ämnen, till exempel svenska, bild, idrott och hälsa.

 

Musikklasser i åk 4-9 & 7-9

Skulle du gilla att sjunga, spela i band eller göra din egen musik på skoltid? Då är Vallentuna musikklasser något för dig! Målsättningen är att varje elev utvecklas utifrån sin egen förmåga, både i klassrummet och vid framträdanden inför publik. Eleverna i årskurs 4–6 går på Karlbergsskolan och eleverna i årskurs 7–9 går på Hjälmstaskolan och undervisning sker i samverkan med Vallentuna Kulturskola. Mer information hittar du på Karlbergsskolans webbplats, www.vallentuna.se/karlberg, samt på Hjälmstaskolans webbplats, www.vallentuna.se/hjalmsta. Där kan du också läsa om hur du ansöker till musikklasserna.

Olympiaskolan

Vi samarbetar med Olympiaskolan där eleverna får dramaundervisning. I lektionerna ingår Gruppdynamiska övningar, lekar, rörelse till musik, sång/ramsor och spel på rytminstrument. Vi övar till exempel på kroppsuppfattning och turtagning och att hitta glädjen i musiken, rörelsen och leken.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats