FMT (5-19 år)

FMT-metoden tar musiken till hjälp för att nå andra mål än rent musikaliska. Med musikens hjälp skapas kroppslig medvetenhet som stimulerar hjärnans utveckling.

Om FMT

I FMT spelar du på slagverksinstrument och blåsinstrument tillsammans med läraren som spelar piano. Ni arbetar tillsammans på ett kravlöst, roligt och stimulerande sätt. Allt för att skapa förutsättningar för bättre motorik, balans, koncentration, perception och inlärningsförmåga.

Metoden har visat sig framgångsrik vid ett mycket brett spektrum av svårigheter, som läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem och motorikstörningar.

Genom FMT-metoden, skapad på 1970-talet av Lasse Hjelm på Folke Bernadottehemmet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, stimuleras individens kroppskontroll, perceptionsförmåga och kognitiva förmåga.

Mer information om FMT-metoden kan du få här.

Boka din kurs

Här bokar du din plats på Kulturskolans kurser. Välkommen med din bokning!

Bokning på Kulturskolan

Bild på penslar
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats