FMT (5-19 år)

FMT-metoden tar musiken till hjälp för att nå andra mål än rent musikaliska. Med musikens hjälp skapas kroppslig medvetenhet som stimulerar hjärnans utveckling.

FMT-metodens hälsofrämjande program med musik som medel

I FMT spelar du på slagverksinstrument och blåsinstrument tillsammans med läraren som spelar piano. Ni arbetar tillsammans på ett kravlöst, roligt och stimulerande sätt. Allt för att skapa förutsättningar för en naturlig utveckling av kroppens funktioner. Programmet är ickeverbalt och ges endast individuellt.

Genom FMT-metoden, skapad på 1970-talet av Lasse Hjelm på Folke Bernadottehemmet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, stimuleras individens kroppskontroll, perceptionsförmåga och kognitiva förmåga.

Några av Lasse Hjelms utformade mål för FMT-metoden är:

  • Höja individens funktionsnivå.
  • Stärka individens självbild.
  • Öka individens förmåga att uttrycka känslor och upplevelser.
  • Möjliggöra för individen att ha musik som en del i sin utveckling.
  • Utveckla individens beteendemönster, associations- och minnesfunktioner

Mer information om FMT-metoden kan du få här.

Boka din kurs

Här bokar du din plats på Kulturskolans kurser. Välkommen med din bokning!

Bokning på Kulturskolan

Bild på penslar
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats