Start / Fritid och kultur / Kulturskola / Om oss / Kulturskolan idag

Kulturskolan idag

På Vallentuna Kulturskola kan du gå kurser inom ett flertal ämnen. Vi har drygt 30 lärare och 1500 kursplatser fördelade på musik, sång, dans, teater, musikal, bild och form, kreativt skrivande, musikproduktion och FMT. Undervisningen sker på din fritid i Kulturskolans egna lokaler eller ute på din grundskola. I vår kurskatalog hittar du hela vårt utbud.

De yngsta eleverna hos oss på Kulturskolan är bara 5 år och du kan gå kurser hos oss fram till att du slutar gymnasiet. Kulturskolan har ett stort utbud av konserter, föreställningar och utställningar varje år, där de som vill får vara med och framträda tillsammans med andra.

Kulturskolan samarbetar med Vallentuna Musikklasser för årskurs 4-9 och här kan du läsa mer om musikklasserna.

Trygghetsarbete

Trygghet för elever i vår verksamhet

Vallentuna kulturskola sätter tryggheten för våra elever i första rummet. Vi värdesätter en trygg lärandemiljö där barn och unga kan tillgodogöra sig kunskaper och utveckla sin kreativitet. För att skapa denna miljö arbetar personalen på kulturskolan regelbundet med dessa frågor genom diskussioner, gemensamma förhållningssätt samt arbete med värdegrundsfrågor.

Kontakt med vårdnadshavare

Kulturskolan vill ha en nära kontakt med våra elevers vårdnadshavare. Har era barn särskilda behov eller är funktionsvarierade så önskar vi gärna att ni informerar oss om detta. Om ni som vårdnadshavare önskar närvara vid lektionstillfälle så skall detta ske i samråd med läraren. Kommunicera med ditt barns lärare för att hitta bra tillfällen att närvara.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats