Start / Fritid och kultur / Kulturskola / Kulturskola Nyheter / Förändringar för Kulturskolans verksamhet i och med coronavirus covid-19

Förändringar för Kulturskolans verksamhet i och med coronavirus covid-19

De förändringar och anpassningar som Kulturskolan gjort senaste två veckorna har fungerat bra och vi avser att fortsätta detta arbetssätt även efter påsklovet och fram till 31 maj. Vi kommer fortsätta försöka hitta lösningar för att göra undervisningen i stora grupper så bra som möjligt. I och med att våren kommer kan vi eventuellt flytta viss undervisning utomhus. Generellt gäller alltså fram till 31 maj:

  1. All gruppundervisning med fler än 5 elever sker via distansundervisning. Respektive lärare kommer kontakta er kring hur detta skall ske. Grundtanken är att lektionstiderna bibehålls och att kontakter sker via digitala hjälpmedel, telefon och mail.
  2. Vi ställer in Kulturskolans externa evenemang såsom konserter och föreställningar men vår förhoppning är att kunna genomföra dessa under hösten 2020.

Ytterligare anpassningar:
Fortsatt gäller att elever som är sjuka, även med lindriga symptom skall stanna hemma och inte delta i kulturskolans undervisning. Detta gäller förstås även våra lärare.
För att kulturskolan skall vara en säker plats har vi vidtagit åtgärder kring städ och hygien. Bl.a. uppmanar vi eleverna att tvätta händer innan varje lektion. Vidare önskar vi att vi minimerar den tiden elever och föräldrar uppehåller sig i våra korridorer.

För er som måste stanna hemma men ändå vill ha undervisning finns möjligheter till distansundervisning via StudyAlong, mail etc. Ta kontakt med din lärare för att hitta en lösning som fungerar.

Om undervisningen ställs in pga. lärares frånvaro sker detta enligt våra rutiner, dvs. vi skickar mail och sms via StudyAlong.

Om det visar sig att Kulturskolan inte kommer kunna erbjuda undervisning enligt de villkor vi har kommer terminsavgiften betalas tillbaka i motsvarande grad. Distansundervisning kommer likställas med schemalagd lektion. Se våra villkor här

Hör gärna av er vid frågor // Jerker Axelsson, Kulturskolechef

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats