Start / Fritid och kultur / Kulturskola / Kulturskola Nyheter / Kulturskolan öppnar för fysisk undervisning måndag 25 januari

Kulturskolan öppnar för fysisk undervisning måndag 25 januari

Från och med 25 januari öppnar Kulturskolan för fysisk undervisning enligt nedan. Kulturskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer där man poängterar vikten av att barn och unga skall fortgå med sina fritidsaktiviteter. Detta under förutsättning att anpassningar görs och åtgärder för minskad smittspridning bibehålls. Det betyder:

• Elever födda 2005 eller senare - all undervisning sker som planerat förutom Kulturverkstäder, Kårstaprojektet, stråkorkestrar, blåsorkestrar och körer. Dessa gruppers terminsstart skjuts till 15 februari.

• Elever födda 2004 eller tidigare – undervisningen sker på distans till 31 januari då vi inväntar besked från FHM och regeringen om vad som kommer gälla för gymnasieundervisning framöver.

Tillsammans följer vi sedan tidigare:

1. Vi säkerställer att avstånd kan hållas mellan elever, mellan elever och lärare samt mellan oss i personalen.
2. Fortsatt noggranna rutiner för handhygien. Elever tvättar alltid händer innan lektion. Handsprit finns i varje undervisningslokal.
3. Föräldrar och syskon vistas inte våra lokaler.
4. Vi kräver frisknärvaro, dvs. vid minsta symptom skall man stanna hemma. Gäller elever såväl som lärare.
5. Barn skall stanna hemma om det finns konstaterad smitta i familjen.
6. Inga publika konserter, föreställningar eller program. Gäller till 31 januari.

Tillsammans hjälps vi åt att klara av situationen med bibehållen verksamhet i möjliga delar.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats