Aktivitetsbidrag

Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan ansöka om aktivitetsbidrag. Föreningen ska vara bidragsberättigad enligt gällande kommunens bidragsnormer och ansökan görs i verktyget Aktivitetskort på nätet (ApN).

Är er förening medlem i ett av Riksidrottsförbundets (RF) specialidrottsförbund så har ni också möjlighet att ansöka om LOK-stöd hos RF. Läs mer om det på denna sida.

När kan vi söka aktivitetsbidrag?

Aktivitetsbidraget söks efter genomförda sammankomster två gånger om året. Ansökan för perioden 1 januari till 30 juni skickas in senast 15 augusti och ansökan för perioden 1 juli till 31 december skickas in senast 15 februari. 

För vilka aktiviteter gäller bidraget?

Aktivitetsbidraget gäller för sammankomster för barn mellan 7-20 år och registreringen görs antingen i ApN direkt eller i något annat webbaserat verktyg som går att exportera till ApN.

Vad krävs för att få bidraget?

Alla föreningar som får bidrag, är skyldiga att varje år skicka verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning (resultat- och balansräkning) samt revisionsberättelse till fritid@vallentuna.se

Alla föreningar är också skyldiga att via webben hålla sina uppgifter i kommunens föreningsregister aktuella - ta för vana att granska och vid behov uppdatera och godkänna kontaktuppgifter åtminstone efter varje årsmöte. Läs mer om föreningsregistret här på hemsidan, och kontakta föreningssamordnaren om din förening saknar inloggningsuppgifter.

Inför utbetalning av aktivitetsbidraget för vårterminens verksamheter (den ansökan som görs senast 15 augusti), görs en avstämning av vilka dokument som skickats in och att uppgifterna i föreningsregistret är uttryckligen "godkända" (viktigt!). Saknas något avvaktar förvaltningen med utbetalning av bidraget.

Aktivitetskort på nätet (ApN)

För att söka aktivitetsbidrag måste din förening göra detta i kommunens webbtjänst, det så kallade ApN (Aktivitetskort på Nätet). Där görs en närvarorapportering och registrering av sammankomster. 

Antingen registrerar föreningen sin närvaro direkt i ApN eller i något annat webbaserat system, som kan exportera motsvarande datauppgifter till ApN.

Hur kommer min förening in i systemet?

För att kunna registrera sammankomster och närvarouppgifter behöver din förening utse en eller flera ApN-administratörer. För att lägga upp en av föreningen utsedd ApN-administratör i systemet, behöver vi följande uppgifter:

  • personnummer (10 siffror)
  • användarnamn (till exempel början på din e-postadress, minst 6 tecken)
  • mobilnummer
  • e-postadress

Vilka uppgifter har en föreningssadministratör?

Föreningen utser en eller ett par i föreningen som ansvarar för att registrera föreningens ledare och, inför ansökan om bidrag, godkänna ledarnas närvarokort. Det är också föreningsadministratören som med ett par klick skickar iväg föreningens ansökan om bidrag efter avslutad period. Löpande kan hen också se hur mycket kommunalt bidrag som föreningen dittills har "tjänat in".

Kan ledarna själva registrera sammankomster och närvaro?

Föreningsledarna kan också lägga upp sina deltagare i sitt/ sina närvarokort. Sedan kan de också lägga till eller ta bort deltagare som slutar. Under, eller strax efter, varje träning registrerar ledarna deltagarnas närvaro i ApN. Detta kan göras på sin smartphone eller någon annan enhet med internetanslutning. När terminen är slut markerar de att deras närvarokort är klara.

Det är väldigt många namn, kan vi få hjälp att lägga in dem?

Vi kan hjälpa er om ni mejlar en excelfil med tre kolumner; förnamn, efternamn och personnummer (10 siffror), till föreningssamordnaren.

Jag har kört fast och behöver teknisk support... 

Kostnadsfri teknisk support finns på telefon 090-16 16 60 (välj 2), alla vardagar kl. 8-17 eller på mejl apn@umea.se. Svar på vanliga frågor och länkar till manualer/ instruktionsfilmer hittar du här; manual.

Kan vi importera närvaro från externa program till ApN?

Kontakta fritidsförvaltningens föreningssamordnare för att få reda på vilka externa program som kan exportera närvarodata till ApN. För att överföreningen ska fungera måste en länk skapas mellan programmen, vilket ibland kan ta några dagar.

Rutinerna för exporten av närvaron är skiljer sig åt mellan olika leverantörer, fråga din förenings programägare eller kontakta kommunadministratören för ApN.

Kontakt

Annika Wegnebring

Idrott- och Ungdomsstrateg

Telefon: 08-587 851 69

E-post: annika.wegnebring@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats