Aktivitetsbidrag

Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan ansöka om aktivitetsbidrag. Föreningen ska vara bidragsberättigad enligt gällande kommunens bidragsnormer och ansökan görs i vår boknings- och bidragssystem Rbok. 

Är er förening medlem i ett av Riksidrottsförbundets (RF) specialidrottsförbund så har ni också möjlighet att ansöka om LOK-stöd hos RF. Läs mer om det på denna sida.

När kan vi söka aktivitetsbidrag?

Aktivitetsbidraget söks efter genomförda sammankomster två gånger om året. Ansökan för perioden 1 januari till 30 juni skickas in senast 25 augusti och ansökan för perioden 1 juli till 31 december skickas in senast 25 februari. 

För vilka aktiviteter gäller bidraget?

Aktivitetsbidraget gäller för sammankomster för barn mellan 7-20 år och registreringen görs antingen i Rbok direkt eller i något annat webbaserat verktyg som går att exportera till Rbok. 

Vad krävs för att få bidraget?

Alla föreningar som får bidrag, är skyldiga att varje år skicka verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning (resultat- och balansräkning) samt revisionsberättelse till fritid@vallentuna.se

Alla föreningar är också skyldiga att via webben hålla sina uppgifter i kommunens föreningsregister aktuella - ta för vana att granska och vid behov uppdatera och godkänna kontaktuppgifter åtminstone efter varje årsmöte.

Inför utbetalning av aktivitetsbidraget för vårterminens verksamheter (den ansökan som görs senast 25 augusti), görs en avstämning av vilka dokument som skickats in och att uppgifterna i föreningsregistret är uttryckligen "godkända" (viktigt!). Saknas något avvaktar förvaltningen med utbetalning av bidraget.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats