Ledarutbildningsbidrag

Varje bidragsberättigad förening har rätt till ett visst belopp för ledarutbildning.

Frågor och svar

Hur mycket kan vi få för ledarutbildning?

Hur stort bidrag just din förening kan få, beror bland annat på hur många sammankomster ni hade under förra året.

Din förening kan få ersättning för kursavgiften och en viss del av eventuella omkostnader, till exempel resa till kursen. Det totala bidraget kan dock aldrig överskrida föreningens "pott" för det aktuella året.

När kan ansökan göras?

Ansökan görs efter genomförd kurs och under samma år som kursen genomförts.

Hur söker vi bidraget?

Genom att använda e-tjänsten eller fylla i blanketten Ledarutbildningsbidrag, ansökan. Till ansökan behöver ni bifoga kvitton eller fakturor för alla de kostnader som ansökan gäller och kursintyg eller liknande. Endast genomförda kurser där deltagaren är godkänd och kostnader som kan styrkas genom kvitton ersätts.

Ansökan med bilagor undertecknas, scannas och mailas till fritid@vallentuna.se eller skickas med post till Fritidsförvaltningen, 186 86 Vallentuna.

Fullständiga regler för ledarutbildningsbidraget hittar du i kommunens bidragsnormer.

Bidragsnormer

Kommunfullmäktige har bestämt vilka slags bidrag kommunen kan dela ut och vilka regler som gäller för att kunna få ansöka om dem. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats