Nattvandringsbidrag i sommar

Allt fler ungdomar förväntas spendera tiden hemma under sommaren, vilket gör att det även finns ett ökat behov av vuxennärvaro. Som vuxen är du en viktig förebild och kan minska risken för skadegörelse, missbruk och våld i ungas närmiljö.

Vallentuna kommun önskar i och med det att få ut fler vuxna att nattvandra och har skapat ett bidrag specifikt för sommaren 2020 som föreningar kan ansöka om.

Vad innebär att nattvandra?

Som nattvandrare är du en extra vuxen som rör dig ute bland ungdomarna i kommunen kvällstid. Huvudsyftet är att skapa trygghet genom att synas och finnas till hands i miljöer där ungdomar rör sig. En ökad närvaro av vuxna minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld i ungas närmiljö.

Vad innebär uppdraget?

Den förening som antar sig uppdraget, vandrar en gång per helg (fredag eller lördag) mellan vecka 26-34 med minst 2 vuxna, som är över 18 år, vid varje tillfälle.

Nattvandringen sker mellan kl.20.00 – 23.00.

Hur stort är bidraget?

De föreningar som uppfyller uppdraget får 10 000 kr utbetalt till föreningens konto i september.

Hur anmäler vi vår förening?

Om er förening är intresserade av nattvandringsppdraget för sommaren så anmäler ni ert intresse till faltgruppen@vallentuna.se senast den 17 juni.

Informationsmöte

Uppstartsmöte med praktisk information sker måndagen den 15 juni kl 19:30, Vallentuna Centrum. En från varje förening behöver delta. Mer detaljer kring mötet skickas till de föreningar som anmäler sig.

Vad gör kommunen i sommar för att ungdomar ska kunna känna sig trygga?

På kvällar och helger finns kommunens fritidsgårdar öppna för alla ungdomar mellan 13-18 år. Det som kan variera under sommaren är om fritidsgårdens verksamhet är inomhus eller utomhus, eller på någon annan plats.

Fältgruppen kommer att finnas ute upp till fyra kvällar i veckan och röra sig bland ungdomarna i offentligamiljöer. De arbetar förebyggande och uppsökande med syfte att skapa trygghet och vara ett stöd för ungdomar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats