Start / Fritid och kultur / Föreningar och föreningsliv / Bidrag och stöd / Bidrag till handikappföreningar

Verksamhetsbidrag till funktionshinderföreningar

En förening med funktionshindrade medlemmar kan välja att antingen registrera sig som ungdomsförening eller handikappförening. Därefter går det att ansöka om olika bidrag.

En förening som registrerar sig som en handikappförening kan bland annat ansöka om verksamhetsbidrag till funktionshinderföreningar. 

Ansöka göras via boknings- och bidragssystemet Rbok. 

Vilka bidrag kan en handikappsförening söka?

Registreras föreningen som handikappförening går det att utöver ett grundbidrag per funktionshindrad medlem också söka ledarutbildnings- och hyresbidrag enligt gällande regler för respektive bidrag.

För vad får föreningen bidrag?

Ersättning utgår årligen med ett belopp per funktionshindrad medlem boende i Vallentuna kommun, oavsett ålder. Beloppets storlek fastställs varje år av fritidsnämnden.

Hur söker vi bidraget?

Ansökan görs via boknings- och bidragssystemet Rbok. 

Fullständiga regler för verksamhetsbidrag till funktionshinderföreningar hittar du i kommunens bidragsnormer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats