Start / Fritid och kultur / Föreningar och föreningsliv / Bidrag och stöd / Bidrag till handikappföreningar

Bidrag till handikappföreningar

En förening med funktionshindrade medlemmar kan välja att antingen registrera sig som ungdomsförening eller handikappförening. Därefter går det att ansöka om olika bidrag.

En förening som registrerar sig som en handikappförening kan bland annat ansöka om grundbidag för handikappföreningar.

Använd gärna vår e-tjänst när du ansöker. Det går även bra att ansöka genom att använda blanketten som ni hittar här. Till blanketten bifogar ni föreningens senaste årsmöteshandlingar. Alltsammans skickar ni via post eller via mail till fritid@vallentuna.se.

Vilka bidrag kan en handikappsförening söka?

Registreras föreningen som handikappförening går det att utöver ett grundbidrag per funktionshindrad medlem också söka ledarutbildnings- och hyresbidrag enligt gällande regler för respektive bidrag.

För vad får föreningen bidrag?

Ersättning utgår årligen med ett belopp per funktionshindrad medlem boende i Vallentuna kommun, oavsett ålder. Beloppets storlek fastställs varje år av fritidsnämnden.

Hur söker vi bidraget?

Ansökan görs antingen via vår e-tjänst eller på blanketten "Grundbidrag handikappförening, ansökan". Blanketten undertecknas, scannas och mejlas till fritid@vallentuna.se eller skickas med post till Fritidsförvaltningen, 186 86 Vallentuna.

Fullständiga regler för ledarutbildningsbidraget hittar du i kommunens bidragsnormer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats