Källan av Emelie Sandström

Konstnären Emelie Sandström har tilldelats uppdraget att utföra en konstnärlig gestaltning i och med ombyggnationen av Vallentuna gymnasium och det nya kommunkontoret. Verket som för närvarande går under namnet Källan kommer stå färdigt i samband med husets invigning som beräknas till årsskiftet 2024/2025.

 

Ur konstnärens skissförslag:

Verket Källan är ett skulpturalt verk i två delar för Vallentunas nya gymnasium och kommunkontor. Delarna i verket hör samman, men sträcker sig över två våningar. I golvet under ljusschaktet i gymnasiets samlingslokal Hjärtat gjuts en bronsrelief in, med en struktur av ringar på vatten. Rakt ovanför bronsreliefen, i höjd med andra våningen, hängs en grupp om fem svarvade bronsspiror med infällda glaspartier. 


Jag ville skapa ett verk utifrån tanken på samspel, dialog och idéutbyten, vilket jag tänker är den gemensamma grunden för dessa två utrymmen. Idén om källan som symbol för samling och möten kom till mig tidigt i arbetet med förslaget. Jag har tänkt på bilden av eldflugor vid vattnet om natten, hur det verkar som att något magiskt uppstår mellan dem i dansen över vattenytan. Om man i bild skulle översätta vad som sker då nya tankar och idéer uppstår i samtal människor emellan, skulle det kunna vara bilden av dansande eldflugor, eller ringar som sprider sig på en vattenyta. Dessa bilder har jag utgått ifrån när jag skapat de två delarna i verket. Bronsets yta med strukturen av vatten, och eldflugornas luminiscenta gulgröna färg, som i verket gestaltas genom glaset som bryter ljus och får materialet att upplevas som lysande.

 

konstverk 1konstverk 2

Vy från kommunkontoret.

konstverk 3

Bronsrelief som gjuts in i gymnasiets golv, centrerat under bronsspirorna. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats