Streetcorner - Trust the process

2023

Konstnärsgruppen Streetcorner har tillsammans med 420 elever från Rosendalsskolan norra skapat en muralmålning med utgångspunkt i titeln och ledorden Trust the process. Eleverna har tillsammans tecknat svenska djur och instrument som skissats upp och målats i olika färger i tunneln. I processen har skisserna förvandlats till abstrakta figurer som väcker fantasin hos förbipasserande.

Eleverna har avlöst varandra i workshops under två veckor. Först genom att skissa i klassrummet, sedan direkt på väggarna, sedan fyllt i och bemålat färgfälten för att till sist skapa konturerna i vitt. Konstnärerna i Streetcorner har sedan lagt en sista hand vid verket för att färdigställa det.

Streetcorner är ett konstnärskollektiv som arbetar med offentlig konst i samskapande processer.

Projektet genomfördes hösten 2023 inom ramen för Kulturrådets bidrag för Skapande skola i samarbete med Vallentuna kommun.

 

muralmålning i tunnel

muralmålning i tunnel

muralmålning i tunnel

muralmålning i tunnel

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats