Streetcorner - Trust the process

Muralmålning av gång – och cykeltunnel vid Rosendalsskolan.

Som en del av Skapande skola önskar vi presentera 2023 års satsning, konstverket Trust the process - där 430 elever på Rosendalsskolan norra tillsammans med konstnärsgruppen Streetcorner har skapat en muralmålning i gång- och cykeltunneln som leder från busshållsplatsen till skolan.

Elevernas egna skapande lämnar ett starkt och fantasifullt avtryck i Vallentunas offentliga miljö!

Om konstnärsgruppen Streetcorner

"Streetcorner arbetar genom att uppmärksamma elever på offentlig konst och dess uttryck samt informera och inspirera elever till hur de kan påverka sin direkta närmiljö och stärka självkänslan i gruppen. Det handlar både om de estetiska processerna samt att öka barn och ungas möjlighet till att möta olika konstnärliga uttryck."

Streetcorner

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats