Start / Fritid och kultur / Kultur / Konst / Konst i offentlig miljö / Är du prins i någon saga? På Bällstabergs torg

Berit Lindfeldt – Är du prins i någon saga? På Bällstabergs torg

Titel: Är du prins i någon saga?
Konstnär: Berit Lindfeldt
Årtal: 2007
Inköpt: 2007
Material: Brons, betong, vatten
Plats: Bällstabergs torg, Svampskogsvägen 18

Berit Lindfeldt är en av samtida Sveriges mest framstående skulptörer. Hon har visats i soloutställningar på bland annat Liljevalchs, Moderna Museet och Malmö konsthall. År 2021 mottog hon ett av Sveriges störta konstpriser, nämligen Moderna Museets Vänners skulpturpris.

Hennes konstverk på Bällstabergs torg är en gestaltning som tar sig an hela torget. Gradängen med pojkhuvudet, bassängen med fontänen och torgytan bildar tillsammans en rumslig helhet. Ett storskaligt barnhuvud med slutna ögon i brons vänder sig snett ut över torget. Vad tänker han på? Och vad tänker du när du möter honom? Mittemot skulpturen finns en fontän med en snäckliknande form som svävar drömskt över vattnet. Bassängen fungerar som en spegel där du som besöker torget kan utforska platsen genom dess reflektion.

Konstverket kom till i samband med bygget av Bällstabergsskolan och bostadsområdet, i samarbete med Statens Konstråd och Sweco FFNS.

Bild på ett flerfamiljshus

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats