Hagaskolan

Inför byggnationen av den nya Hagaskolan i Vallentuna utlystes två uppdrag för konstnärlig gestaltning. Det ena tilldelades Ann Traegde och Lars Traegde vilket resulterade i verket Berätta en historia (2020) och det andra uppdraget tilldelades Jan Stenberg i samarbete med Guangjuan Zhang med verket Kristaller (2020).

Berätta en historia - Ann Traegde och Lars Traegde

Konstnärernas egna ord om verket

"Historier en av de saker som gör oss till människor. vi ter emot historier, förmedlar historier och är med och skapar historia. Historier kan vara sanna eller osanna, objektiva eller subjektiva.
Vi önskar uppmuntra och stärka barn till att ta huvudrollen i sina egna historier."

Lars och Ann Traegde, Från Skissförslaget till verket Berätta en historia. Fritt översatt från norska av Vallentuna kommun.

Konstverket på Hagaskolan

Verket består av tre delar, en transportlåda med utvalda objekt, bland annat inlånade stenåldersfynd från Vallentuna som lånats av Historiska Museet i Stockholm, 99 metallkulor i olika storlekar som är utspridda på skolgården samt filosofiska metallskyltar placerade på stolpar, bänkar och träd. Verket ska inspirera till reflektion, upptäckarglädje och nyfikenhet.
En hundrade metallkula är infäst i transportlådan i skolans entré vilket kopplar samman verket inomhus med verken utomhus.

 

Kristaller - Jan Stenberg

Konstnärens beskrivning av idén kring konstverket

"Verkets placering i hörnet på gymnastikbyggnaden gör det väl synligt från parkeringen och längs med gångvägen till skolan. Där i skolans enda indragna hörn har vi valt att gestalta en tänkbar inblick i verksamheten. Inspirerat av arkitektens idé om de oslipade diamanterna visar vi här ett utsnitt av vad skolans verksamhet kan tänkas rymma.

Verket blir ett orienteringsmärke som leder blicken in mot skolan och väcker intresse på långt håll utan att vara störande. Det förstärker skolans portal och kan bli en del av dess ansikte utåt, och vara identitetsskapande för skolan och eleverna. Verket ändrar uttryck beroende på vilket avstånd och tid på dygnet man ser det."

Jan Stenberg, ur skissförslaget till verket Kristaller för Hagaskolan.

Konstverk

Detalj ur verket Berätta en historia (2020). Foto: Birgitta Silfverhielm

Konstverk

Detalj ur verket Berätta en historia (2020). Foto: Birgitta Silfverhielm

Konstverk

Verket Kristaller (2020). Foto: Vallentuna kommun

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats