Start / Förskola och skola / Skolkommun

Vallentuna som skolkommun

"Vi arbetar tillsammans - det ger resultat"

I Vallentuna kommun samarbetar vi mellan skolor och över kommunens olika verksamheter mot gemensamma mål – ett livslångt och utvecklande lärande för våra barn och unga. Barn- och ungdomsförvaltningen, tillsammans med kultur- och fritidsverksamheter, socialtjänster och näringsliv, arbetar för att få trygga elever med god fysisk och psykisk hälsa – genom hälsosam kost, rörelse och kreativ stimulans. Detta ser vi i forskning är förutsättningarna för alla barns utveckling på resan att nå sin fulla potential. Vårt mål är att erbjuda ett tillgängligt lärande där alla elever lär efter sina förutsättningar. I våra skolor har vi många välutbildade medarbetare som är måna om att eleverna ska nå så goda resultat som möjligt.

Eftersom vi har naturen runt hörnet kan våra skolor och föreningar erbjuda verksamhet som ger våra unga en inspirerande tillvaro utomhus. Skolelever i Vallentuna kommun har tillgång till ett av de största kulturutbuden i landet på skoltid. Det finns också ett stort och varierat utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen – allt ifrån friidrott och parkour till kampsport, ridning och körsång. På den här webbsidan vill vi välkomna dig, som elev och vårdnadshavare, in i skolkommunen Vallentunas olika satsningar som bidrar till att elever mår bra och uppnår kunskapsresultaten.

Så bra är vi!

77 % av alla elever uppnådde kunskapskraven i alla ämnen år 2023. 90 % av vårdnadshavare till elever i förskoleklass, åk 3 och åk 6 anser att deras barn är trygga i skolan och Vallentuna skolor har låg personalomsättning och bra resultat i medarbetarenkäter som visar att personalen trivs.

Foto: Maria Rosenlöf

Läs mer om kunskapsresultaten

Elever i bibliotek

"Elever trivs och känner sig trygga i våra skolor. Vi ser att trygghet, studiero och fokus på lärande och resultat, samt personalens kompetens och behörighet är nycklar till en skola med hög kvalitet. Vi har ett brett utbud av skolor med olika inriktningar, både inom grundskola och anpassad grundskola. Vi finns i hela kommunen – i centralort och på landsbygden. Där arbetar vi tillsammans med kommunens kulturverksamheter och föreningsliv för att skapa en meningsfull fritid för våra unga. På så sätt gör vi det möjligt för våra elever att vara en del av ett sammanhang både under och efter skoltid."

Susanna Falk, Utbildningschef Barn- och ungdomsförvaltningen

Det speciella samarbetet

Vi skapar de bästa förutsättningarna för våra elever genom projekt som fritidshemssatsningen med inriktning mot friluftsliv, arbete med att främja våra elevers psykiska och fysiska hälsa, kultur- och idrottssatsningen och arbetet med att se till att maten är närproducerad och av hög kvalitet.

Läs mer

Barn som dansar i satsnignen LIKE

En aktiv vardag

Våra skolor

Frukost serveras till alla elever från förskoleklass till åk 9, våra elever trivs och är trygga i skolan enligt resultaten från den årliga enkäten "Våga Visa", vi lyssnar på våra elever i utvecklingen av verksamheterna via det globala elevrådet. Vallentunas elever har tillgång till hälsosam kost, en närproducerad skolmåltid, rörelse och frisk luft varje dag och en utbildning som skapar stimulans och utveckling. Allt detta ger resultat!

Läs mer...

Elever som står i en klätterställning och skrattar

Blommor

Sommarfilmskola och kollo

Årligen återkommer kollo med olika
teman, det kan handla om cirkus,
teater och film. Varje sommar hålls
en sommarfilmskola där eleverna får
lära sig om att skapa filmer, från eget manus, filmning och redigering.

Två barn som sitter och läser böcker

Bokklubbar

Biblioteket har bokklubbar för flera olika åldrar, med start från 7 år och uppåt. På bokklubbarna träffas en gång i månaden och pratar om böcker. Ibland har alla läst samma bok. Alla träffar innehåller boktips. Det är gratis att vara med men man måste anmäla sig i förväg eftersom antalet platser är begränsade.

Flicka i profil

Skolutställningar i Kulturhuset

I Vallentuna kulturhus ställer många skolor ut sina kreativa projekt i olika miniutställningar under året någonstans i huset.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats