Start / Förskola och skola / Förskola och pedagogisk omsorg / Allmänna frågor och svar inom barnsomsorgen

Allmänna frågor och svar

Nedan hittar du vanliga frågor och svar samt återkommande begrepp inom barnomsorgen. 

Frågor och svar inom barnomsorgen

Hur lägger jag upp ett schema?

För att lägga upp ett schema behöver du logga in med e-legitimation på skolvalssidan:

Logga in på skolvalssidan

Väl inloggad, gå till Startsida > Mina platser.

Klicka på schema. Webbplatsen visar nuvarande schema. Längst ned på aktuell sida kan du klicka på Nytt schema.

Välj fast eller rullande schema. Fast schema är samma schema varje vecka, rullande är om schemana ser olika ut.

Hur registrerar jag min inkomst?

För att registrera inkomst behöver du logga in med e-legitimation på skolvalssidan:

Logga in på skolvalssidan

Väl inloggad, gå till Startsida > Mina uppgifter. Klicka på pennan anmäl inkomst.

Fyll i inkomstuppgifterna. Om man har en inkomst över maxtaket, klicka i maxtaxa gäller. Maxtaxa är 54 830 kr (2023). Har du ingen inkomst för närvarande är det viktigt att du registrerar siffran 0 som inkomst i din anmälan. Du kan även registrera inkomst för din sambo, då fakturaavgiften bedöms utifrån hushållets totala inkomst.

När inkomsterna är ifyllda, klicka på Nästa. Därefter granskar och bekräftar man uppgifterna som sedan hamnar hos barn- och ungdomsförvaltningen.

Vad händer om jag inte registrerar eller uppdaterar min inkomst?

Om ingen inkomstanmälan registreras till barn- och ungdomsförvaltningen blir ni taxerad utifrån maxtaxan.

Det är viktigt att registrera rätt inkomst och uppdatera vid inkomstförändring, annars finns det risk för att bli debiterad i efterhand. Nedan kan du läsa mer om avgiftskontroll:

Läs mer om avgiftskontroll

Varför är min faktura så hög?

Läs mer om avgifter och regler

Vad gäller vid föräldraledighet, arbetslöshet och studier?

Läs mer om vistelsetider

När får vi svar på vår ansökan om förskola?

Vid förstagångsansökan berörs väntetiden av den kommunala platsgarantin:

Läs mer om kommunal platsgaranti

För ansökan om förskolebyte kan väntetiden variera beroende på den ansökta förskolans nuvarande barnkapacitet. Då barnet redan har en plats på förskola berörs inte bytesansökan av kommunal platsgaranti.

Vad är garantitid och hur lång är den?

Läs mer om antagningsregler och kommunal platsgaranti

Hur lång är kötiden och kan jag ändra ködatum?

Läs mer om antagningsregler och kommunal platsgaranti

Önskar du ändra startdatumet för pågående ansökan kan du göra det väl inloggad på skolvalssidan. Gå till Startsida > Mina ärenden, klicka på din ansökan för att ändra startdatum:

Logga in på skolvalssidan

Önskar du ändra datum för ett redan accepterat startdatum kan du kontakta Vallentunas kommuns kontaktcenter:

Mejla Vallentuna kommuns kontaktcenter

Hur säger man upp platsen?

Väl inloggad gå till Startsida > Mina platser.

Här kan du säga upp ditt barns aktiva förskoleplats:

Logga in på skolvalssidan

Övergång från förskola till fritidshem

Sker automatiskt den 1 augusti och platsen behöver inte sägas upp:
Läs mer om uppsägningstid och inför start i förskoleklass

Vanliga begrepp inom barnomsorgen

Inkomst och inkomstanmälan

Du som har ditt barn i förskola betalar en avgift. Avgiften för din barnomsorgsplacering baseras på familjens totala inkomst. Därför är det viktigt att göra en inkomstanmälan så att avgiften blir rätt.

Vad är en inkomst?
Läs mer på avgifter och regler, vad räknas som inkomst

Du gör din inkomstanmälan via skolvalssidan:

Logga in på skolvalssidan

Faktura

Du som har ditt barn i förskola betalar en avgift genom månadsvis faktura.
Fakturorna betalas ut i början av månaden för den månad vi befinner oss i. Avgift för förskola och pedagogisk omsorg är fördelade på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov.

Fakturans belopp styrs efter hur mycket din familj tjänar totalt innan skatt och hur många timmar per vecka barnet går på förskola. Därför är det viktigt att registrera din inkomst vid placering på förskola och uppdatera dina inkomstuppgifter om din ekonomiska situation ändras under tiden som du har ett barn i förskola:

Läs mer om avgifter och regler

Har du ingen inkomst för nuvarande är det viktigt att du registrerar siffran 0 som inkomst i din anmälan vid registrering på skolvalssidan:

Logga in på skolvalssidan

Du kan också betala via autogiro genom att registrera dig nedan:

E-tjänst för autogiroanmälan, medgivande

 

Schema

Vid placering på förksola är det viktigt att vårdnadshavare loggar in på skolvalssidan och anger vilka tider ditt barn planerar att vara på förskolan. Detta för att förskolan ska kunna säkra upp personal på plats de timmar ditt barn befinner sig på förskolan.

Du kan välja fast schema eller rullande schema. Fast schema är samma schema varje vecka. Rullande schema innebär att tiderna varierar från vecka till vecka:

Logga in på skolvalssidan

Garantitid

Garantitid är tidsramen från det datum vårdnadshavare anmäler behov av barnomsorg tills dess att kommunen är skyldig att erbjuda en förskoleplats. Tänk på att minst ett av alternativen måste vara kommunalt för att platsgarantin ska gälla.

Platsgarantin gäller inte för barn som redan har en plats i förskola om vårdnadshavare önskar byta:

Läs mer om kommunal platsgaranti

Allmän förskola

Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds till alla 3 – 5 åringar i kommunen. Du kan ansöka om allmän förskola den 1 augusti för det år som barnet fyllt eller fyller 3 år.

Med allmän förskola har barnet rätt att gå i förskola 15 timmar per vecka med undantag för lovdagar.

I de fall vårdnadshavare till 3-5-åringar med allmän förskola önskar en plats i förskolan under skolloven behöver vårdnadshavare göra schemaändring för sitt barn på skolvalssidan som överstiger 15 timmar per vecka, och blir då avgiftsbelagda för den perioden.

För ändring av barnomsorgstimmar och schema:

Logga in på skolvalssidan

Skolvalssidan

På skolvalssidan kan du ansöka om förskoleplats, ansöka om byte av förskola, ändra barnomsorgstimmar, registrerar/uppdatera inkomstanmälan och säga upp förskoleplats:

Logga in på skolvalssidan

För att logga in här behöver du e-legitimation (mobilt BankID, BankID, Nordea, Telia).

För dig som inte är folkbokförd i Vallentuna kommun.
Ska du flytta till kommunen (inflyttningsanmälan till förskola) eller vill ansöka till en förskola i Vallentuna trots att du bor i en annan kommun (ansökan om interkommunal förskoleplats) kan du ansöka om medborgarkonto:

Ansök om medborgarkonto

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats