Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Skolplikt, närvaroplikt och skolfrånvaro

Skolplikt, närvaroplikt och skolfrånvaro

Alla elever i Vallentunas kommunala grundskolor och anpassade grundskola ska ha likvärdiga möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En förutsättning för detta är att varje elev kan och vill delta i undervisningen.

Vallentuna kommun arbetar därför aktivt för att främja närvaro samt upptäcka, utreda och åtgärda frånvaro hos våra elever. Arbetet finns beskrivet i en gemensam riktlinje och en gemensam rutin. Utifrån dessa dokument kan varje skola även upprätta egna lokala rutiner för att stärka arbetet med att främja närvaro och beskriva skolans lokala arbete vid frånvaro.

Elevers närvaro rapporteras i SchoolSoft

Elevers närvaro rapporteras varje dag digitalt i SchoolSoft av ansvarig pedagog. Information och översikt över närvaro får vårdnadshavare via SchoolSoft. Skolan är skyldig att kontakta vårdnadshavare om eleven inte kommer till skolan och ingen frånvaro har anmälts. Detta ska ske enligt skolans egna rutiner.

Rektor ansvarar för arbetet på skolan

Rektor ansvarar för att skolan systematiskt och regelbundet arbetar för att främja skolnärvaro samt för att förebygga och åtgärda eventuell frånvaro. Skolan ska utreda både anmäld och oanmäld frånvaro för att säkerställa att eleven får de särskilda anpassningar eller det särskilda stöd som den kan behöva.

Självservice

Här hittar du rutiner samt anmälan och dagordning för rådslag.

Kontaktcenter

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Vallentuna kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1
Måndag, tisdag, och onsdag: kl. 09.00–17.00.
Torsdag: kl. 09.00–18.00.
Fredag: kl. 09.00–17.00.
(Lunchstängt: kl. 12.00–13.00).

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats