Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Idrotts- och kultursatsning

Idrotts- och kultursatsning

Foto: Ninnie Schröder

 Idrott-och kultursatsningen började som ett pilotprojekt läsåret 2018/2019 och har sedan dess utvecklats till en naturlig del av skolornas arbete. Satsningen omfattar nu förskoleklass till och med årskurs tre samt fritidshemmens verksamhet. Syftet är att ge elever mer rörelse, idrott och kultur inom den ordinarie skoldagen. Satsningen är ett samarbete mellan Vallentunas grundskolor, både fristående och kommunala, idrottsföreningar, kulturskolan. Idrotts- & Kultursatsningen har utökats med simskola för förskoleklasserna, Born to Move för årskurs 1 och friluftsliv för fritidshemmen.

Arbetet bygger på forskning om rörelsens betydelse för elevers välmående samt de rekommendationer om 60 minuters daglig fysisk rörelse som Världshälsoorganisationen, WHO och svenska barnläkarföreningen har formulerat. På Skolverkets webbplats finns aktuell forskning inom området.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats