Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Idrotts- och kultursatsning

Idrotts- och kultursatsning

Höstterminen 2018 påbörjades en stor satsning på idrott och kultur i Vallentunas grundskolor. Det är ett helt nytt sätt att arbeta och är resultatet av ett nära samarbete mellan Vallentunas kommunala grundskolor, Vallentuna Vittra, idrottsföreningar, företag, biblioteket och kulturskolan. 

Målet med satsningen är att ge alla elever förutsättningar till ökad rörelse, dans, idrott och kulturskapande inom sin ordinarie skoldag. En mängd studier visar på betydelsen av aktivitet och rörelse, barn mår bättre, självförtroendet ökar och inlärningen förbättras. 

Aktiviteterna för eleverna i årskurs 2 går under namnet LIKE, som står för Lek, Idrott, Kultur, Energi. Eleverna i årskurs 7 kan välja mellan olika Akademier inom ämnet elevens val. 

Barn som klättrar på en sten i skogen

Foto: Ninnie Schröder

Kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats