Anpassade gymnasieskolan

Anpassade gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform för ungdomar med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna nå kunskapskraven i gymnasieskolan. Eleven har oftast gått i anpassade grundskolan tidigare – inriktning ämnen eller ämnesområden.

Den frivilliga anpassade gymnasieskolan består av nationella program och individuella program. Det individuella programmet innehåller bland annat yrkes- och verksamhetsträning.

Nationella program

Den anpassade gymnasieskolans nationella program förbereder eleven för arbete på den öppna arbetsmarknaden. På alla nationella program förekommer arbetsplatsförlagd utbildning. Den ska uppgå till minst 22 veckor. På alla nationella program ska eleven genomföra ett anpassat gymnasieskolarbete. I det anpassade gymnasieskolarbetet ska eleven visa vad hen kan utifrån det hen har lärt sig tidigare under utbildningen.

Den anpassade gymnasieskolans nationella program är:

 • Estetiska verksamheter
 • Fordonsvård och godshantering
 • Administration, handel och varuhantering
 • Hantverk och produktion
 • Hotell, restaurang och bageri
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Samhälle, natur och språk
 • Skog, mark och djur

Inom ramen för de nationella programmen finns också särskilda varianter, där kurser inom programfördjupningen avviker från det nationella programmet.

Det finns möjlighet att anpassa utbildningen utifrån varje elevs förutsättningar genom att elever på nationella program i anpassad gymnasieskola kan läsa kurser enligt gymnasieskolans ämnesplaner eller ämnesområden från den anpassade gymnasieskolans individuella program.

För ytterligare information kontakta studie- och yrkesvägledaren vid ditt barns/din skola.

Individuella program

Utbildningen på ett individuellt program utformas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. De individuella programmen innehåller följande ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation

Rektorn får besluta om en elev på ett individuellt program ska läsa en kombination av ämnesområden och ämnen från de nationella programmen i anpassade gymnasieskolan. Rektorn bestämmer vad eleven kan kombinera.

Praktik får förekomma på de individuella programmen om rektorn bedömer att det är till nytta för eleven. Omfattningen av praktiken beslutas för varje enskild elev.

För ytterligare information, kontakta studie- och yrkesvägledaren vid ditt barns skola.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats