Start / Förskola och skola / Starta enskild verksamhet

Starta enskild verksamhet

Du som vill starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg måste ansöka om tillstånd hos barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun. I ansökan ska du beskriva hur verksamheten ska organiseras så att kraven i skollagen och läroplanen kommer att uppfyllas.

För start av fristående förskola behövs en lokal med godkänt bygglov för ändamålet, och du som vill starta pedagogisk omsorg behöver få ditt hem godkänt ur ett barn- och brandsäkerhetsperspektiv.

Ekonomi


Resursfördelningen till verksamheter i fristående regi fungerar på samma sätt som till de kommunala skolverksamheterna. Bidraget ser olika ut beroende på vilken typ av verksamhet du kommer att bedriva. Du ser de aktuella nivåerna för de olika bidragsbeloppen i dokumentet Bidragsbelopp 2018.

Ansökan


Ansökan görs på blanketten Ansökan om godkännande av fristående förskola. Inför en ansökan rekommenderas att du kontaktar ansvarig handläggare på Vallentuna kommun och bokar in ett möte.

Prövning och utredning


En lämplighetsprövning av dig och de eventuellt övriga som står bakom ansökan kommer att genomföras. Det innebär att ekonomiska förutsättningar prövas och att referenser inhämtas. Då din ansökan är komplett är vår ambition att utredningen kommer att genomföras inom tre månader. Du kan läsa mer i Vallentuna kommuns riktlinjer för godkännande av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

 

Självservice

Här hittar du e-tjänst för att starta en fristående förskola eller pedagogisk verksamhet. Du kan även ansöka om bidrag för pedagogisk omsorg.

Kontaktcenter

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Vallentuna kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1
Måndag, tisdag, och onsdag: kl. 09.00–17.00.
Torsdag: kl. 09.00–18.00.
Fredag: kl. 09.00–17.00.
(Lunchstängt: kl. 12.00–13.00).

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats