Start / Förskola och skola / Behov av barnomsorg

Behov av barnomsorg

All undervisning i gymnasieskolor, vuxenutbildningar och universitet ska bedrivas på distans. Regeringen har pekat på att även behovet av att förbereda för ett scenario om grundskolor behöver stängas för att minska smittspridningen. Ett sådant scenario behöver säkra omsorgen för barn till föräldrar som exempelvis arbetar i sjukvården eller andra livsviktiga yrken säkras.

Om den vanliga barnomsorgen behöver stängas kommer det få stora konsekvenser för samhället när föräldrar som arbetar inom ett samhällsviktigt yrke inte kan arbeta. I ett sådant läge behöver vi därför prioritera våra verksamheter efter de med störst behov utifrån ett samhällsperspektiv. 

Det finns elva prioriterade samhällssektorer: Energiförsörjning, Kommunalteknisk försörjning, Finansiella tjänster, Livsmedel, Handel och industri, Offentlig förvaltning, Socialförsäkringar – information och kommunikation, Skydd och säkerhet, Transporter, Hälso- och sjukvård samt Omsorg.

Utformning av tillfällig verksamhet

Omsorg kan erbjudas mellan kl. 06.00 – 22.00, under alla dagar i veckan utifrån förläggningen av vårdnadshavares arbetstider. Vi vill uppmana dig som kan arbeta hemma delar av veckan att göra det. Om du har flera barn i behov av omsorg behöver du fylla i din ansökan flera gånger, en gång för varje barn. Barnet behöver vara folkbokförd i Vallentuna kommun och du behöver arbeta inom en prioriterad samhällssektor. Vad gäller specialkost kommer säkerheten prioriteras framför variation.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats