Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyanländ grundskoleelev

Nyanländ grundskoleelev

Optimus är enheten för mottagning och samordning av nyanlända grundskoleelever i Vallentuna kommun. Optimus ansvarar också för modersmål och studiehandledning.

När en nyanländ elev flyttar in till Vallentuna kommun gör Optimus först en kartläggning av elevens kunskaper, därefter börjar eleven direkt i sin klass på heltid. Eleven får sedan stöd av Optimus vissa timmar.

Kontakta oss först

Du som är vårdnadshavare, god man, ansvarig för elevens boende eller nära anhörig kontaktar först Optimus.

Vad händer sedan?

1. Lämplig hemskola avtalas mellan Optimus och vårdnadshavare.
2. Kartläggning av elevens kunskaper görs av Optimus.
3. Klassplacering utifrån kartläggningen görs av elevens rektor och Optimus.
4. Inskrivningssamtal sker på hemskolan, inskrivningssamtalet beräknas ta cirka en och en halv timme. Eleven ska vara med på samtalet.
5. Eleven börjar i sin klass.

Optimus

E-post
optimus@vallentuna.se

Telefon
08-587 848 38 
(kl. 09.00-11.00 samt kl. 13.00-16.00, helgfri måndag till fredag)

Post
Box 29, 186 21 Vallentuna

Besök
Gärdesvägen 13

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats