Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyanländ grundskoleelev

Nyanländ grundskoleelev

Enheten Integration och studie- och yrkesvägledning (tidigare Optimus) ansvarar för samordning av nyanlända grundskoleelever i Vallentuna kommun samt modersmål och studiehandledning.

När en nyanländ elev flyttar in till Vallentuna kommun gör enheten först en kartläggning av elevens kunskaper, därefter börjar eleven direkt i sin klass på heltid. Eleven får sedan stöd utifrån behov.

Kontakta oss först

Du som är vårdnadshavare, god man, ansvarig för elevens boende eller nära anhörig kontaktar först enheten Integration och studie- och yrkesvägledning.

Vad händer sedan?

  1. Lämplig hemskola avtalas mellan enheten och vårdnadshavare.
  2. Kartläggning av elevens kunskaper görs av enheten.
  3. Klassplacering utifrån kartläggningen görs av elevens rektor och enheten.
  4. Inskrivningssamtal sker på hemskolan, inskrivningssamtalet beräknas ta cirka en och en halv timme. Eleven ska vara med på samtalet.
  5. Eleven börjar i sin klass.

Enheten för integration och studie- och yrkesvägledning

E-post
modersmal@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00
(kl. 09.00-11.00 samt kl. 13.00-16.00, helgfri måndag till fredag)

Post
Box 29, 186 21 Vallentuna

Besök
Gymnasievägen 4, 186 36 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats