Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyanländ grundskoleelev

Nyanländ grundskoleelev

Vem räknas som nyanländ enligt skollagen?

En nyanländ är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Eleven ska ha påbörjat sin utbildning i årskurs 1 eller senare än det vanliga terminsstartdatumet. Efter fyra års närvaro i den svenska skolan anses eleven inte längre vara nyanländ.

Varför skiljer sig ansökningsprocessen för nyanlända elever från en vanlig skolansökan?

Eftersom eleven inte har någon tidigare erfarenhet av att gå i en svensk skola, är det av yttersta vikt att våra skolor och lärare erbjuder särskilt anpassad undervisning, extra språkstöd och skapar en inkluderande och stödjande miljö för att stödja våra nyanlända grundskoleelever.

Hur ansöker jag för mitt barn?

Alla ansökningar till förskola, skola och fritidshem för nyanlända barn och elever sker via Vallentuna kommuns kontaktcenter. Du som är vårdnadshavare, god man eller ansvarig för elevens boende eller nära anhörig behöver besöka Kontaktcenter under deras öppettider på Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna. ID-handlingar krävs vid ansökan.

Du kan nå kontaktcenter på telefon 08-587 850 00 eller e-post kommun@vallentuna.se om du har frågor inför besöket.

Kontaktcenter hjälper dig med ansökan. När din ansökan till grundskola är ifylld, skickas den till enheten för integration och språk. Där genomförs Skolverkets obligatoriska kartläggning av elevens kunskaper för att säkerställa att vi kan erbjuda de bästa förutsättningarna för en framgångsrik skolstart.

Nedan finner du en översikt av ansökningsprocessen.

Så här går ansökan tillväga, steg för steg:

1. Besök Kontaktcenter under deras öppettider på Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna. ID-handlingar krävs vid ansökan. Du kan också kontakta Kontaktcenter på telefon eller e-post om du har frågor inför besöket.

2. Kontaktcenter hjälper vårdnadshavare, god man eller ansvarig för elevens boende eller nära anhörig med att skicka in ansökan till enheten för integration och språk, som ansvarar för samordning av nyanlända grundskoleelever.

3. En kartläggning av elevens kunskaper görs av enheten för integration och språk. I samtal med vårdnadshavare, god man eller ansvarig för elevens boende eller nära anhörig samt utifrån platstillgång väljs lämplig skola.

4. Utifrån kartläggningen meddelas en klassplacering för eleven. Inskrivningssamtal sker på skolan, eleven ska vara med på samtalet.

5. Eleven börjar i sin klass.

 

Kontaktcenter

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Vallentuna kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1
Måndag, tisdag, och onsdag: kl. 09.00–17.00.
Torsdag: kl. 09.00–18.00.
Fredag: kl. 09.00–17.00.
(Lunchstängt: kl. 12.00–13.00).

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats