Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyanländ grundskoleelev

Nyanländ grundskoleelev

Enheten integration och språk ansvarar för samordning av nyanlända grundskoleelever i Vallentuna kommun samt modersmålsundervisning och studiehandledning.

När en nyanländ elev flyttar in till Vallentuna kommun gör enheten först en kartläggning av elevens kunskaper, därefter börjar eleven direkt i sin klass på heltid. Eleven får sedan stöd utifrån behov.

Kontakta oss först

Du som är vårdnadshavare, god man, ansvarig för elevens boende eller nära anhörig kontaktar först Kontaktcenter. Alla ansökningar till förskola, skola och fritidshem sker via Vallentuna kommuns kontaktcenter. 

Därefter kopplas enheten för integration och språk in.

Vad händer sedan?

  1. Lämplig hemskola avtalas mellan enheten och vårdnadshavare.
  2. Kartläggning av elevens kunskaper görs av enheten.
  3. Klassplacering utifrån kartläggningen görs av elevens rektor och enheten.
  4. Inskrivningssamtal sker på hemskolan, inskrivningssamtalet beräknas ta cirka en och en halv timme. Eleven ska vara med på samtalet.
  5. Eleven börjar i sin klass.

Enheten för integration och studie- och yrkesvägledning

E-post
modersmal@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00
(kl. 09.00-11.00 samt kl. 13.00-16.00, helgfri måndag till fredag)

Post
Box 29, 186 21 Vallentuna

Besök
Gymnasievägen 4, 186 36 Vallentuna

Kontaktcenter

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Vallentuna kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats