Start / Förskola och skola / Särskilda behov, extra stöd / Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Det finns flera olika typer av särskilt stöd. I förskolan upprättas en handlingsplan när förskolechef bedömt att barnet behöver extra stöd. I skolan upprättas ett åtgärdsprogram.

 

Förskola

Om förskolechef bedömer att ett barn behöver särskilt stöd för sin utveckling ska en handlingsplan upprättas. I handlingsplanen ska barnets styrkor framgå som en grund för vilket stöd barnet behöver för sin utveckling. Vårdnadshavare får möjlighet att delta i arbetet med att ta fram en handlingsplan.

Grundskola och gymnasieskola

Rektor ansvarar för att skolan tar fram ett åtgärdsprogram. Både vårdnadshavare och elev har möjlighet att närvara när åtgärdsprogrammet tas fram.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats