Start / Förskola och skola / Resor och inneboende

Resor och inneboende

Du som är folkbokförd i Vallentuna kommun och är elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola kan ha rätt till skolskjuts om du har lång resväg, farlig skolväg eller om du har någon funktionsnedsättning. Du som går på gymnasiet får elevresor (dagliga resor mellan hem och skola) i form av SL-kort. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats