Start / Förskola och skola / Skolkommun / Våra satsningar som skolkommun

Våra satsningar i skolorna

Skapande skola

Skolelever i Vallentuna kommun har tillgång till ett av de största kulturutbuden i landet på skoltid Med över tio års arbete med det statliga kulturstödet för Skapande skola erbjuds varje enskild elev två till tre kulturprogram på skoltid varje läsår med välkända och stora kul¬turaktörer, med tonvikt på det egna skapandet.

Vallentuna kommun beviljas bland landets högsta summor i bidrag per elev – på grund av den höga kvalitet som erbjuds.

LIKE

LIKE står för Lek Idrott Kultur och Energi och innebär lektioner varje skolvecka med idrotts- och kulturföreningar där eleverna får prova på fyra olika aktivite¬ter under läsåret. Aktiviteterna varierar mellan klasserna med exempelvis olika idrotter, dans och kulturaktiviteter för att öka rörelseglädjen, ge motorisk utveckling, välbefinnan¬de och långsiktig hälsa samt lusten att lära.
LIKE finns på elevens egna skola och leds av tränare från idrottsföreningarna, bibliotekarier och lärare från kultursko¬lan. Barnen får tillgång till skrivarkurs på biblioteket och Kulturskolans kurser. Syftet är också att de ska sti¬muleras till att fortsätta på sin fritid och hitta sitt eget intresse och passion.

Fysisk och psykiska hälsa och välmående

Saknas beskrivning

+ länk till mer info?

Spjutsspetskommun - skolmåltider

beskrivning kommer

+ länk till mer info?

Lokalproducerad mat

Beskrivning kommer

+ länk till mer info?

Riskful Play

beskrivning kommer

+ länk till mer info?

Generation PEP

beskrivning kommer

+ länk till mer info?

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats