Start / Förskola och skola / Skolkommun / Våra satsningar som skolkommun

Våra satsningar i skolorna- Det speciella samarbetet

Samarbetet mellan kommunens verksamheter har lett till en rad gemensamma satsningar. Tillsammans är dessa satsningar Skolkommunens erbjudande till barn och unga som väljer att gå i skola i Vallentuna. Projekt som fritidshems- satsningen med inriktning mot friluftsliv, arbete med att främja våra elevers psykiska och fysiska hälsa, kultur- och idrottssatsningen och arbetet med att se till att maten är närproducerad och av hög kvalitet skapar de bästa förutsättningarna för våra elever.

Kommunen gör insatser som utvecklar barnens kreativitet och skapar möjligheter till fysisk aktivitet varje dag. Till exempel erbjuder vi simskola för alla elever i förskoleklass och friluftsliv och eleverna har tillgång till flera strukturerade rörelseaktiviteter under skoldagen. Den förväntade effekten på lång sikt är att eleverna, genom att stimuleras till en mer aktiv fritid och att ökad rörelse under skoldagen, ska få förbättrade kunskapsresultat.

Vårt tänk och driv kommer ur kommunens vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer". Visionen beskriver tydligt vad Vallentuna kommun strävar efter att vara och stå för. Projektet "Ett nytt recept för skolmåltiden" uppmärksammas på nationell och internationell nivå och är ett exempel på hur vi driver kommunen framåt. Vallentuna kommun är även en aktiv förespråkare för Generation Pep. H.K.H. Prins Daniel besökte år 2019 Vallentuna för att uppmärksamma kommunens engagemang att få invånare, i alla åldrar, i rörelse för en bättre hälsa.

Två pojkarFysisk och psykisk hälsa och välmående

Vi använder oss av naturen i undervisningen, vi erbjuder frukost till alla elever från förskoleklass till åk 9, en lokalproducerad näringsriktig skolmåltid, uppmuntrar till rörelse och mycket frisk luft för alla elever. Eleverna trivs och känner sig trygga!

Möjlighet för eleverna att påverka och ha inflytande är ett viktigt fokusområde för att våra elever ska må bra, trivas och känna sig delaktiga. Vallentunas "Strategi för mer rörelse och kultur" har även som mål att stärka fritidshemmets roll. Fritidshemmens personal fick under läsåret 2020–2021 kompetensutveckling inom friluftsliv och utomhuspedagogik i samarbete med Friluftsfrämjandet.

Skapande skola

Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan skolan och kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer samt att deras möjligheter till eget skapande ökar. Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell konst och kultur som vidgar deras vyer, ger andra perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. Barn och unga inspireras, och ges möjligheter, till att uttrycka sina tankar och känslor genom konst och kultur.

Läs mer om Skapande skola

Elever som sjunger och spelar teater

Barn som lekerFriluftsliv

I barnkonventionen står det att "barn har rätt till lek, vila och fritid". Vallentuna Skolkommun skapar möjligheter för våra barn och unga att förverkliga detta mål genom ett brett utbud av aktiviteter som främjar inlärning och välmående, både under och efter skoltid.

- Vi kan se att när vi är i skogen väcks elevernas fantasi till liv, säger Gunilla Jåfs, rektor på Gustav Vasaskolan. Våra "skolskogar" ligger nära och vi tar alltid med oss mellanmål. Pedagogerna uppmuntrar eleverna att "nu måste vi öppna dörren till skogen och använda våra öron jättemycket så att vi kan höra alla som bor där". När det blir lite mörkare på eftermiddagarna har vi lägereldar och lyfter fram vad som är viktigt med elden och hur mysigt det är.

Spjutspetskommun- Lokalproducerad mat

Fyra kommuner, däribland Vallentuna, är utvalda och kommer vara utvecklingsmiljöer i ett unikt projekt för att skapa framtidens hållbara skolmåltidssystem, "Ett nytt recept för skolmåltiden". Med stöd av Livsmedelsverket, Vinnova och flera andra nationella aktörer ska vi testa innovativa lösningar för att göra måltiderna hållbara- från bonden till klassrummet och tillbaka igen. Kommunen strävar efter att kunna köpa in lokalproducerade livsmedel och ha ett gott samarbete med lokala bönder. Måltidsverksamheten arbetar aktivt med ett särskilt matsvinnsinitiativ som också inkluderar den pedagogiska verksamheten på skolor och förskolor.

Läs mer projektet

Ett nytt recept för skolmåltiden. Illustration där två barn håller i morötter respektive ett jordklot

Pep- Får barn att röra på sig!

Barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Genom samarbete med Generation Pep får vi ta del av konkreta tips och verktyg samt inspiration från andra verksamheter, organisationer och även privatpersoner. Generation Pep, i sin tur, sprider Vallentuna kommuns goda exempel till andra skolor och verksamheter. Vi byter helt enkelt erfarenheter med varandra

Läs mer om PEP

Generation pep logga

Naturvetenskap och Teknik för Alla

Naturvetenskap och Teknik för Alla, NTA, är ett sätt att undervisa i biologi, fysik, kemi, teknik och matematik i olika temaområden. Arbetssättet ger eleverna möjlighet att träna metoder för att lösa problem, utveckla ett analyserande, kritiskt förhållningssätt och handlingskompetens. Elever som undervisas med NTA:s koncept får i genomsnitt högre betyg i naturvetenskap, teknik och matematik jämfört med andra elever. Vi använder oss av NTA i vår undervisning på mellanstadiet och från våren 2023 även i våra lågstadieskolor.

Lär dig mer om NTA

Barn arbetar med teknik
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats