Start / Förskola och skola / Gymnasium / Studera utomlands

Studera utomlands

Du som går i gymnasiet har möjlighet att studera ett år utomlands med ersättning från Vallentuna kommun. Detta gäller endast för studier som bedrivs vid gymnasieskola som följer svensk läroplan och är godkänd av Skolverket. Det innebär att du inte behöver gå om ett år när du kommer tillbaka efter dina utlandsstudier.

På Skolverkets webbplats kan du se vilka skolor som är godkända. Du ansöker själv till den skola du vill gå på. När du fått antagningsbesked från skolan behöver du ansöka om ersättning. Vissa skolor kräver att du först fått ett förhandsbesked från kommunen om att ersättning betalas ut för att hantera din ansökan till skolan. Ett förhandsbesked kan du få under förutsättning att alla kriterier nedan är uppfyllda. Kontakta i så fall barn- och ungdomsförvaltningen.

I Vallentuna kommun gäller följande kriterier för utlandsstudier:

  • Skolan ska vara godkänd av Skolverket som svensk skola i utlandet och får inte samtidigt erhålla statsbidrag för dig. På Skolverkets webbplats kan du se vilka skolor som är godkända.
  • Ersättning utgår endast för ett läsår och betalas ut till skolan du antas till.
  • Ersättningen ska motsvara kostnaden för samhällsvetenskapligt program och utbetalas en termin i taget.
  • Du och minst en av dina vårdnadshavare ska vara folkbokförda i Vallentuna kommun under hela studietiden utomlands. Undantag är om inte tidsbegränsat arbete eller studier utomlands föranleder annat. Anknytningen till kommunen måsta vara tydlig och kunna dokumenteras.
  • Du eller din vårdnadshavare är skyldig att skriftligen informera kommunen om du avbryter dina studier eller flyttar till en annan kommun.
  • Du ska vara antagen till och ha tackat ja till en plats i gymnasieskolan eller redan gå på gymnasiet i Sverige.
  • Utbildningen utomlands får inte innebära att den totala studietiden i gymnasieskolan blir längre än tre år.
  • Kopia på antagningsbesked samt studieplan/bekräftelse ska bifogas ansökan om ersättning.

Självservice

Här hittar du ansökningsblankett för att flytta med ersättning vid gymnasiestudier utomlands. Du kan även läsa mer om utbildning utomlands på Skolverkets webbplats. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats