Start / Förskola och skola / Försäkringar

Försäkringar

Vallentuna kommuns försäkringsskydd omfattar olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring. Olycksfallsförsäkringen omfattar alla kommunens förskole- och skolbarn, både i kommunala och fristående verksamheter. Elever som är på praktik eller skolresa omfattas även av en tjänstereseförsäkring.

Vem anmäler?

Om barnet eller eleven råkar ut för en skada är det vårdnadshavaren eller eleven själv som ska anmäla skadan. Skadenmälan gör du på Stockholmsregionens Försäkring AB:s webbplats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats