Start / Förskola och skola / Modersmål / Modersmålsundervisning för elev i utomkommunal skola

Modersmålsundervisning för elev i utomkommunal skola

För att erhålla modersmålsundervisning ska minst en av vårdnadshavarna ha språket som sitt modersmål och språket ska talas hemma varje dag. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i sitt modersmål, vilket innebär att kunna förstå språket i dagligt tal. Kraven på grundläggande kunskaper gäller även adoptivbarn.

För de nationella minoritetsspråken (finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch) behöver inte eleven tala språket hemma varje dag. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper, utan språket kan läsas antingen som förstaspråk eller som andraspråk (nybörjare).

Modersmålsundervisning regleras i skollagen (2010:800) 10 kap. 7 §.

Bidrag från hemkommunen i form av tilläggsbelopp för elev som uppfyller kriterierna för modersmålsundervisning regleras i skollagen (2010:800) 10 kap. 39 §.

Tilläggsbelopp kan sökas för en termin i taget. Om eleven avbryter undervisningen måste Vallentuna kommun informeras.

Självservice

Som vårdnadshavare ansöker du om modersmålsundervisning via den kommun som ditt barn går i skola i. Sedan ansöker den aktuella kommunen om tilläggsbelopp från Vallentuna kommun.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats