Start / Förskola och skola / Elevhälsa / Information till dig som bor i Vallentuna kommun

Information till dig som bor i Vallentuna kommun

Den centrala elevhälsan

Den centrala elevhälsans team består av skolpsykologer, specialpedagog, tal- och språkpedagog och fysioterapeut.

Uppdrag är att utifrån en samlad kompetens stödja förskola och skola i arbetet med barn och ungdomars hälsa och lärande. Vi erbjuder förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Elevhälsans team samarbetar med förskola och skola.

Den centrala elevhälsan organiserar skolsköterskor och skolläkare som utgör den medicinska insatsen i elevhälsan för de kommunala verksamheterna. Den medicinska insatsen i elevhälsans uppdrag utgår från Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsan. 

Elevhälsans medicinska insats är främst att arbeta med förebyggande hälsoarbete. Verksamheten möter alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats