Start / Förskola och skola / Elevhälsa / Information till dig som bor i Vallentuna kommun

Information till dig som bor i Vallentuna kommun

Den centrala elevhälsan

Den centrala elevhälsans team består av skolpsykologer, specialpedagoger, tal- och språkpedagog och fysioterapeut.

Uppdrag är att utifrån en samlad kompetens stödja förskola och skola i arbetet med barn och ungdomars hälsa och lärande. Vi erbjuder förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande insatser på individ, grupp och organisationsnivå. Elevhälsans team samarbetar med förskola och skola.

Den centrala elevhälsan organiserar skolsköterskor och skolläkare som utgör den medicinska insatsen i elevhälsan. Den medicinska insatsen i elevhälsans uppdrag utgår från Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsan. 

Skolhälsovårdens främsta uppgift är att arbeta med förebyggande hälsoarbete. Verksamheten gäller alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet. Alla våra kommunala grundskolor samt Vallentuna gymnasium har en egen skolhälsovårdsmottagning. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats