Vistelsetider

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring vistelsetider för barn på förskolor och annan pedagigisk omsorg i Vallentuna.

Frågor och svar

Utökad vistelsetid utöver förskolans ordinarie öppettider

För att erhålla förskola eller pedagogisk omsorg utöver ordinarie öppettid krävs det att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov. Ansökan lämnas till rektor på förskolan som fattar beslut. Till ansökan ska bifogas arbetsgivarintyg samt arbetsschema.

Förskolan har, om behov kan styrkas, skyldighet att hålla öppet mellan kl. 06.00 - 18.30. I första hand ska en dialog mellan vårdnadshavaren och arbetsgivaren upprättas om att försöka schemalägga vårdnadshavarens arbetstid efter förskolans öppettider 06:00-18:30.

Vistelsetid vid föräldraledighet eller arbetslöshet

Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med yngre syskon som ej börjat på förskola, erbjuds vistelsetid mellan 15- 25 timmar per vecka under fyra dagar/vecka. Barn som går 15 timmar/vecka erbjuds vistelsetid på förskola under skolans lov. Barn som går 25 timmar/vecka är lediga på skolans lov.

Väljer man 25 timmar skrivs ett avtal med förskolan. Blankett hittar du längre ner på sidan. Avtalet är bindande och giltigt under ett år från det att avtalet skrivs. Om föräldraledighet upphör eller vårdnadshavaren börjar arbeta inom detta år avslutas avtalet.

Vallentuna kommun har riktlinjen att så snart vårdnadshavaren tar ut föräldraledighet går barnet ner i vistelsetid på förskolan. Om vårdnadshavaren arbetar hela tiden fram till förlossningen, ska barnets tider på förskolan ändras i samband med syskonets födelse. Detta kan se olika ut i olika kommuner runt om Stockholm.

 

Har jag rätt att ha mitt barn på förskola som vanligt om jag får graviditetspenning?

Om din arbetsgivare anser att du inte kan arbeta under din graviditet har du under vissa förutsättningar rätt till graviditetspenning under hela perioden du inte får arbeta fram till och med 11:e dagen före beräknad förlossning. Det innebär att ditt barn har rätt till ordinarie tid på förskolan under den tid du får graviditetspenning. Efter barnets födsel har ditt barn rätt till förskola utifrån vad som gäller för föräldraledig vårdnadshavare.

Vistelsetid på förskola vid permittering

Barnets vistelsetid på förskola påverkas om barnets ena eller båda vårdnadshavare har blivit permitterade från sina arbeten. Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning. Det räcker med att en av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla. Detta gäller från och med 6 april 2020.

  • Innebär permitteringen att du är helt arbetsbefriad har barnet rätt till en vistelsetid på max 25 timmar i veckan under fyra dagar. Barnet är ledigt på skolans lov.
  • Innebär permitteringen att du är arbetsbefriad på deltid har barnet rätt till en vistelsetid som motsvarar din nya arbetstid + resväg (per vecka), men minst 25 timmar i veckan.

Förändring av vistelsetid registreras under Självservice nedan, genom att välja "Ändra schema".

Då du som är korttidspermitterade ska stå till din arbetsgivares förfogande, kan omsorgsbehovet komma att förändras med kort varsel. Det är därför viktigt att du meddelar ändring av och registrerar ny vistelsetid så snart du vet att du ska återgå helt eller delvis i arbete.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats