Start / Förskola och skola / Anpassade grund- och gymnasieskolan

Anpassade grund- och gymnasieskolan

Anpassade grund- och gymnasieskolan är skolformer som är anpassade för de elever som bedöms inte kunna nå grundskolans respektive gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (minst lindrig mental retardation/psykisk utvecklingsstörning).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats