Start / Förskola och skola / IT-system för förskola, skola och fritidshem

Pedagogiska IT-system i skolverksamheterna

En viktig del inom förskolans och skolans digitalisering är användningen av så kallade molntjänster. Molntjänster innebär att tjänster och verktyg levereras via internet, utan att särskild programvara behöver installeras på datorn. Det finns flera olika molntjänster. Till exempel SchoolSoft, G Suite for Education och Microsoft Office365.

Molntjänster underlättar det formativa arbetssättet och gör arbetet mer tillgängligt. För skolverksamheterna innebär det att allt skolarbete finns tillgängligt för elever och lärare oavsett vilken tid, eller från vilken plats man loggar in för att arbeta, så länge det finns en tillgänglig internetuppkoppling i dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Det är viktigt att tjänsterna används på rätt sätt, till exempel i förhållande till personuppgiftslagen och den kommande Dataskyddsförordningen som kommer att innebära en del skärpta regler.

Som en del i skolans digitala satsning i Vallentuna kommun kommer molntjänsten G Suite for Education att införas under läsåret 2017/18 i de kommunala grundskolorna. Vallentuna gymnasium använder molntjänsten Microsoft Office365.

SchoolSoft

Vi använder oss av verksamhetssystemet SchoolSoft i alla våra kommunala grundskolor och i gymnasiet.

I SchoolSoft har du som förälder tillgång till bland annat:

  • kommunikation mellan förskola/skola och hem
  • närvaro
  • schema
  • planering
  • dokumentation

Inloggning/support

Inloggningsuppgifter får du av ditt barns förskola/skola. Har du redan inloggningsuppgifter men har glömt ditt lösenord kan du få ett nytt via SchoolSofts inloggningssida. Du måste då ha en e-postadress registrerad i systemet.

För övrig support, kontakta skolans expedition.

Frånvarorapportering

Frånvaro rapporteras i SchoolSoft. Du kan göra det via webben eller via appen.

Lärtjänsten Schoolido

Vi använder den digitala lärtjänsten Schoolido för föräldrar och elever i årskurs 7-9 i våra kommunala skolor. Schoolido är en naturlig pusselbit i kommunens digitala plan då det smidigt kompletterar systemen SchoolSoft och Google som vi redan har på plats. I Schoolido får alla elever möjlighet att lära sig på det sätt som passar dem bäst, till exempel genom film, bild, text, uppläst text och quiz.

För lärare är tjänsten en viktig resurs i undervisningen som ger hjälp med struktur, planering, inspiration och mer tid för eleverna." Schoolido kan med fördel användas av elever och föräldrar vid läxläsning hemma.

Information till vårdnadshavare

Oj vad snabb du är...

Du fyllde i all information så snabbt så vi tvivlar nästan på om du är mänsklig! Ta ett andetag, vänta 10 sekunder och prova igen

Ditt meddelande har nu skickats