Start / Förskola och skola / IT-system för förskola, skola och fritidshem

Pedagogiska IT-system i skolverksamheterna

En viktig del inom förskolans och skolans digitalisering är användningen av så kallade molntjänster. Molntjänster innebär att tjänster och verktyg levereras via internet, utan att särskild programvara behöver installeras på datorn. Det finns flera olika molntjänster. Till exempel SchoolSoft, G Suite for Education och Microsoft Office365.

Molntjänster underlättar det formativa arbetssättet och gör arbetet mer tillgängligt. För skolverksamheterna innebär det att allt skolarbete finns tillgängligt för elever och lärare oavsett vilken tid, eller från vilken plats man loggar in för att arbeta, så länge det finns en tillgänglig internetuppkoppling i dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Det är viktigt att tjänsterna används på rätt sätt, till exempel i förhållande till personuppgiftslagen och den kommande Dataskyddsförordningen som kommer att innebära en del skärpta regler.

Som en del i skolans digitala satsning i Vallentuna kommun kommer molntjänsten G Suite for Education att införas under läsåret 2017/18 i de kommunala grundskolorna. Vallentuna gymnasium använder molntjänsten Microsoft Office365.

SchoolSoft - allmän information

Vi använder oss av verksamhetssystemet SchoolSoft i alla våra kommunala grundskolor och i gymnasiet.

I SchoolSoft har du som vårdnadshavare tillgång till bland annat:

 • kommunikation mellan förskola/skola och hem
 • närvaro
 • schema
 • planering
 • dokumentation

Logga in i SchoolSoft

Inloggningsuppgifter får du av ditt barns förskola/skola. Har du redan inloggningsuppgifter men har glömt ditt lösenord kan du få ett nytt via SchoolSofts inloggningssida. Du måste då ha en e-postadress registrerad i systemet.

Logga in

 • Ange adressen sms.schoolsoft.se/vallentuna i din webbläsare. Först gången måste du alltid logga in via webben.
 • Du få nu upp en inloggningssida. Välj Vårdnadshavare.
  Skärmdump
 • Ange det användarnamn som du har fått från skolan (samma som ditt barns användarnamn).
 • Ange lösenordet som du har fått från skolan.
 • Byt lösenordet till något som du själv kommer ihåg (minst 8 tecken varav minst 1 siffra). Det är viktigt att lösenordet hålls hemligt, även för ert barn.

På Youtube finns även en film där du kan se hur du loggar in, se länk under Relaterad information längst nedan.

Uppdatera kontaktuppgifter i SchoolSoft

 • Gå till "Min profil" när du har loggat in och lägg in din e-postadress och ditt mobilnummer i dina kontaktuppgifter. Dina adressuppgifter hämtas automatiskt, du ska inte ändra dessa.
 • För åtkomst till ditt konto i appen SchoolSoft, bocka för rutan "Åtkomst från app" i Min profil.

Skärmdump

Frånvarorapportering i SchoolSoft

Frånvaro rapporteras i SchoolSoft. Du kan göra det via webben eller via appen. 

 • Du kan frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom för en eller flera dagar.
 • Du kan frånvaroanmäla ditt barn för del av dag, till exempel vid tandläkarbesök.

Ledighetsansökan sker som tidigare via blankett eller e-tjänst på www.vallentuna.se.

Så här gör du:

I appen, tryck på "Frånvaro" i menyn längst ned. Du kan anmäla frånvaro både för skola och fritids.

På webben, klicka på "Frånvaroanmälan" under menyn NÄRVARO.

 • För att anmäla frånvaro för en hel dag, tryck på knappen "Anmäl frånvaro" för aktuell dag eller dagar.
 • För att anmäla frånvaro från en specifik lektion, markera "Frånvaro från lektion", kryssa i aktuella lektioner och klicka sedan på "Anmäl frånvaro".

Kontakt/support SchoolSoft

Nytt lösenord kan du få via länk i inloggningsrutan. Det är därför viktigt att du har e-postadress registrerad i systemet.

För övrig support, kontakta ditt barns mentor/klasslärare. Mer information om systemet och instruktioner hittar du i Hjälpen i SchoolSoft. Klicka på ?-tecknet i den röda menyn för att läsa mer och komma åt manualer.

Övrigt i SchoolSoft

I SchoolSoft finns även nyheter och kalenderhändelser, ditt barns schema samt uppgifter och planeringar. Du kan även ta del av betyg och bedömning. 

Skärmdump

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats