Start / Förskola och skola / Gymnasium / Lov och ledighet

Lov och ledighet

Här hittar du information om läsåret i Vallentuna gymnasium. Sportlovsveckan i Storstockholm är alltid vecka 9. Påsklovets datum beslutas av utbildningsnämnden inför varje nytt läsår.

Höstterminen 2018

Tisdag 20 augusti -21 december

 • Höstlov vecka 44 (29 oktober - 2 november)

Vårterminen 2019

8 januari - 11 juni

 • Sportlov vecka 9 (25 februari - 1 mars)
 • Påsklov vecka 16 (15 april - 18 april)
 • Lovdag 31 maj
 • Lovdag 7 juni
 • Studentavslutning 5 juni klockan 14.00 (lovdag för årskurs 1 och 2)

Höstterminen 2019

19 augusti - 20 december

 • Höstlov vecka 44 (28 oktober - 1 november)

Vårterminen 2020

8 januari - 9 juni

 • Sportlov vecka 9 (24 februari - 28 februari)
 • Påsklov vecka 16 (14 april - 17 april)
 • Lovdag 22 maj

Vallentuna gmnasium har under läsåret 2019/20 två studiedagar som de själva beslutar om. 

Studiedagar Vallentuna gymnasium läsåret 2018/2019

Vallentuna gymnasium har under läsåret 2017//18 en studiedag som de själva beslutar om.

Ansök om ledighet

Mentor har rätt att bevilja upp till tre dagars ledighet per läsår för händelser av synnerlig vikt för eleven och/eller elevens anhöriga. För ledighet som överstiger tre dagar per läsår måste eleven fylla i blanketten: Beslutsunderlag om ledighet och lämna blanketten till mentor senast 10 dagar före ledighetens början. Rektor tar sedan beslut om ledigheten efter ett förslag om tillstyrkan eller avslag från mentor. Mentor återkopplar beslutet till elev och vårdnadshavare via SchoolSoft. För omyndiga elever gäller att ansökan om ledighet alltid ska göras av vårdnadshavare.

För att en elev ska beviljas ledighet krävs följande:

 • Eleven får inte ha varit varnad för indraget studiebidrag under innevarande läsår.
 • Eleven ska bedömas ha förutsättning att klara nödvändig inläsning på egen hand.
 • Den ifyllda blanketten ska lämnas till mentor minst 10 dagar före ledighetens början.

Elevens ansvar:

 • Eleven måste ta kontakt med samtliga berörda lärare (det vill säga samtliga lärare som skulle ha undervisat eleven under elevens frånvaro) och få deras signatur.
 • Eleven ansvarar för att läsa in det eleven missar under sin frånvaro utan kompenserande undervisning eller annan hjälp från lärare.

Självservice

Här kan du ansöka om ledighet via SchoolSoft eller via blankett. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats