Start / Förskola och skola / Gymnasium / Lov och ledighet

Lov och ledighet

Här hittar du information om läsåret i Vallentuna gymnasium. Sportlovsveckan i Storstockholm är alltid vecka 9. Påsklovets datum beslutas av utbildningsnämnden inför varje nytt läsår.

Höstterminen 2020

Från och med den 19 augusti till och med den 18 december.

 • Höstlov vecka 44 (26-30 oktober)

Vårterminen 2021

Från och med den 8 januari till och med den 10 juni.

 • Sportlov vecka 9 (1-5 mars)
 • Påsklov vecka 14 (6-9 april)
 • Lovdag 14 maj

Höstterminen 2021

Från och med den 17 augusti till och med den 21 december.

 • Höstlov vecka 44 (1-5 nov)

Vårterminen 2022

Från och med den 11 januari till och med den 9 juni.

 • Sportlov vecka 9 (28 feb-4 mars)
 • Påsklov vecka 15 (11-14 april)
 • Lovdag 27 maj

Vallentuna gymnasium har under läsåret två studiedagar som de själva beslutar om.

Öppet hus

Vallentuna gymnasium har öppet hus den 21 januari 2021.

Studiedagar Vallentuna gymnasium

Vallentuna gymnasium har under läsåret 2019/20 studiedag den 26 september 2019 samt den 7 januari 2020.

Ansök om ledighet

Mentor har rätt att bevilja upp till tre dagars ledighet per läsår för händelser av synnerlig vikt för eleven och/eller elevens anhöriga. För ledighet som överstiger tre dagar per läsår måste eleven fylla i blanketten: Beslutsunderlag om ledighet och lämna blanketten till mentor senast 10 dagar före ledighetens början. Rektor tar sedan beslut om ledigheten efter ett förslag om tillstyrkan eller avslag från mentor. Mentor återkopplar beslutet till elev och vårdnadshavare via SchoolSoft. För omyndiga elever gäller att ansökan om ledighet alltid ska göras av vårdnadshavare.

För att en elev ska beviljas ledighet krävs följande:

 • Eleven får inte ha varit varnad för indraget studiebidrag under innevarande läsår.
 • Eleven ska bedömas ha förutsättning att klara nödvändig inläsning på egen hand.
 • Den ifyllda blanketten ska lämnas till mentor minst 10 dagar före ledighetens början.

Elevens ansvar:

 • Eleven måste ta kontakt med samtliga berörda lärare (det vill säga samtliga lärare som skulle ha undervisat eleven under elevens frånvaro) och få deras signatur.
 • Eleven ansvarar för att läsa in det eleven missar under sin frånvaro utan kompenserande undervisning eller annan hjälp från lärare.

Självservice

Här kan du ansöka om ledighet via SchoolSoft eller via blankett. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats