Start / Förskola och skola / Gymnasium / Lov och ledighet

Lov och ledighet Vallentuna gymnasium

Här hittar du information om läsåret i Vallentuna gymnasium. Sportlovsveckan i Storstockholm är alltid vecka 9. Påsklovets datum beslutas av utbildningsnämnden inför varje nytt läsår.

Vallentuna gymnasium har under läsåret två studiedagar som de själva beslutar om.

Vårterminen 2024

Från och med 9 januari till och med 11 juni.

 • Sportlov vecka 9 (26 februari-1 mars)
 • Halv studiedag 11 mars
 • Påsklov vecka 14 (2-5 april)
 • Mösspåtagningsceremoni 30 april, med start kl. 13.45 på Tuna Torg.
  (Mösspåtagningslunch för elever och personal kl. 13.00).
 • Lovdag 10 maj
 • Utspring för årets studenter 5 juni, med start kl. 11.00.
 • Lovdag 7 juni

Höstterminen 2024

Läsårsstart måndag 19 augusti.

• Höstlov vecka 44 (28 oktober – 1 november)

Terminsslut fredag 20 december.

Vårterminen 2025

Terminsstart onsdag 8 januari.

• Sportlov vecka 9 (24 februari – 28 februari)
• Påsklov vecka 16 (14 april – 17 april)
• Lovdag fredag 2 maj
• Lovdag fredag 30 maj

Terminsslut onsdag 11 juni.

Studiedagar Vallentuna gymnasium

Läsåret 2023-2024 och läsåret 2024-2025 har gymnasiet valt att fördela studiedagarna över flera skoldagar som kortas ned i tid, istället för att lägga ut hela lektionsfria dagar.

Ansök om ledighet

Mentor har rätt att bevilja upp till tre dagars ledighet per läsår för händelser av synnerlig vikt för eleven och/eller elevens anhöriga. För ledighet som överstiger tre dagar per läsår måste eleven fylla i blanketten: Beslutsunderlag om ledighet och lämna blanketten till mentor senast 10 dagar före ledighetens början. Rektor tar sedan beslut om ledigheten efter ett förslag om tillstyrkan eller avslag från mentor. Mentor återkopplar beslutet till elev och vårdnadshavare via SchoolSoft. För omyndiga elever gäller att ansökan om ledighet alltid ska göras av vårdnadshavare.

För att en elev ska beviljas ledighet krävs följande:

 • Eleven får inte ha varit varnad för indraget studiebidrag under innevarande läsår.
 • Eleven ska bedömas ha förutsättning att klara nödvändig inläsning på egen hand.
 • Den ifyllda blanketten ska lämnas till mentor minst 10 dagar före ledighetens början.

Elevens ansvar:

 • Eleven måste ta kontakt med samtliga berörda lärare (det vill säga samtliga lärare som skulle ha undervisat eleven under elevens frånvaro) och få deras signatur.
 • Eleven ansvarar för att läsa in det eleven missar under sin frånvaro utan kompenserande undervisning eller annan hjälp från lärare.

Självservice

Här kan du ansöka om ledighet via SchoolSoft eller via blankett. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats