Olyckor och kriser

Om en olycka eller en kris inträffar kan det påverka ditt och andra barns välmående. Det är därför viktigt att du informerar personal i förskolan eller i skolan om något hänt ditt barn eller någon i ditt barns nära omgivning.

Med utgångspunkt i den information du lämnar och i samråd med dig kommer verksamheten att genomföra insatser för att ditt barn ska må så bra som möjligt. Varje förskola och skola har en handlingsplan med rutiner för hur de ska hantera kriser.

Exempel på en akut och allvarlig kris kan vara:

  • När ett barn skadas svårt eller avlider.
  • När ett barns föräldrar eller syskon skadas svårt eller avlider.
  • När personal skadas svårt eller avlider.
  • En allvarlig sjukdom hos ett barn.
  • En allvarlig sjukdom hos barns föräldrar eller syskon.
  • En större katastrof eller olycka.

Om en stor olycka eller en annan kris uppstår som innebär att många människor behöver hjälp och stöd, aktiveras kommunens krisledningsgrupp, POSOM.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats