Start / Förskola och skola / Gymnasium / Ekonomi, studiebidrag

Ekonomi under studietiden

Du som går i gymnasieskolan kan få studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Studiehjälp är ett samlingsnamn för olika typer av bidrag. Studiebidrag, extra tillägg, inackorderingstillägg, lärlingsersättning och RG-bidrag.

Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du behöver inte ansöka om studiebidrag om du ska studera i Sverige och är svensk medborgare. 

Om du läser en lärlingsutbildning kan du ha rätt till lärlingsersättning. Om du studerar på riksgymnasiet för rörelsehindrade eller döva och hörselskadade kan du ha rätt till RG-bidrag. Du kan även få bidrag om du läser på en fristående anpassad gymnasieskola. För att få bidrag behöver du ansöka på CSN:s webbplats.

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du inte längre få bidrag genom studiehjälpen om du går på gymnasiet. Du får du ansöka om studiemedel istället. Studiemedel består av både bidrag och lån men du kan ansöka om enbart bidrag.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats