Start / Förskola och skola / Praktik i skolan / Elevpraktik, prao

Elevpraktik, PRAO

Från och med den 1 juli 2018 är prao, praktisk arbetslivsorientering, obligatorisk för alla elever från och med årskurs 8 i grundskolan och från och med årskurs 9 i specialskolan.

Syftet med prao är att du som elev ska få prova på vissa arbetsmoment under verkliga förhållanden och ta del av hur en arbetsplats fungerar. De erfarenheter som du får genom prao-perioden kommer att kunna hjälpa dig inför framtida yrkesval.

Prao ska omfatta minst 10 dagar sammanlagt. Det är huvudmannen för grundskola och specialskola som har ansvar för prao. Prao ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att du deltar i undervisningen på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Om det finns synnerliga skäl får andra former av arbetslivsorienterande insatser ersätta prao för en elev.  

Självservice

Här hittar du ansökningsblankett för ersättning i samband med prao. Blanketten lämnas till skolans studie- och yrkesvägledare senast två veckor efter avslutad praoperiod.

Enheten för integration och studie- och yrkesvägledning

E-post
prao@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00
(kl. 09.00-11.00 samt kl. 13.00-16.00, helgfri måndag till fredag)

Post
Box 29, 186 21 Vallentuna

Besök
Gymnasievägen 4, 186 36 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats