Start / Förskola och skola / Praktik i skolan / Elevpraktik, prao

Elevpraktik, PRAO

Praktisk arbetslivsorientering (Prao) är ett obligatoriskt moment för alla elever i grundskolan och anpassad grundskola. I Vallentunas kommunala grundskolor är praon förlagd under 10 dagar i årskurs 8.

Syftet med prao är att eleverna ska få prova på vissa arbetsmoment under verkliga förhållanden och ta del av hur en arbetsplats fungerar. De erfarenheter som eleven får med sig under praon kan vara betydelsefulla i framtida studie- och yrkesval.

Vad gäller för prao?

  • Som övning i att söka arbete får eleverna i första hand söka praoplatser själva och där finns skolan tillgänglig som stöd. Vid behov finns möjlighet till hjälp att hitta praoplats.
  • Vallentuna kommun administrerar sin prao via Samverka.nu. Kommunikationen med praoplatsen sker genom plattformen, t.ex. vid riskbedömning och närvarorapportering.
  • Under prao är eleverna försäkrade genom kommunens olycksfallsförsäkring.
  • Arbetstid under praon ska omfatta cirka 6-7 timmar/dag inklusive rast, 35 timmar/vecka.
  • Mat- och reseersättning går att ansöka i anslutning till praoperioden. Det är viktigt att kunna uppvisa kvitton för resor.
  • Inför prao ombeds praoplatsen att fylla i en riskbedömning för att skolorna ska kunna bedöma praoplatsens lämplighet. På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller när elever genomför prao. Du hittar länken lite längre ned på sidan.

Har du en praoplats att erbjuda?

Vill du vara med och bidra till erfarenheter för framtidens arbetskraft? Vi söker ständigt efter företag och arbetsplatser som kan handleda våra ungdomar under prao och ge dem en värdefull introduktion till arbetslivet. Kontakta oss så hörs vi för vidare samverkan. Du hittar kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Självservice

Här hittar du ansökningsblankett för ersättning i samband med prao. Blanketten lämnas till skolans studie- och yrkesvägledare senast två veckor efter avslutad praoperiod.

Enheten för integration och studie- och yrkesvägledning

E-post
prao@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00
(kl. 09.00-11.00 samt kl. 13.00-16.00, helgfri måndag till fredag)

Post
Box 29, 186 21 Vallentuna

Besök
Gymnasievägen 4, 186 36 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats