Start / Förskola och skola / Gymnasium / Mat och lunch

Mat och lunch

Vi serverar våra elever god, näringsriktig och varierad mat i en trevlig miljö. Måltiderna ska vara en stunds avkoppling tillsammans med kamrater och personal. Vi vill att våra matgäster ska känna matglädje tillsammans med oss.

Våra elevers hälsa

Vi är måna om våra elevers hälsa och följer de råd som Livsmedelsverket har tagit fram för måltidsverksamhet i förskola, grundskola, fritidshem samt gymnasieskola. Dessa råd gör att vi känner oss trygga och vi vet att barnen och ungdomarna erbjuds energi- och näringsriktiga måltider.

Livsmedelsverkets råd säger bland annat att:

 • Dagens lunch ska ge cirka 25-35 procent av dagens energi- och näringsbehov.
 • Matsedeln ska vara varierad.
 • Specialkoster ska vid behov erbjudas.
 • Det bör finnas minst två rätter att välja på.
 • En varierad salladsbuffé bör serveras varje dag.

Lunchen

I måltiden ingår salladsbuffé, mjölk eller vatten, hårt bröd och matfett. Personal, föräldrar och anhöriga är välkomna att äta lunch i våra skolrestauranger för 55 kr. 

Specialkost

Vi serverar specialkost till de elever som av medicinska eller religiösa skäl inte kan äta alla slags livsmedel.

Vi behöver ett intyg från dig som vårdnadshavare. Du kan fylla i intyget elektroniskt via vår e-tjänst (du behöver då en e-legitimation för att logga in) eller fylla i en blankett som du skickar till skolans kök. Länk till vår e-tjänst och blanketten hittar du under Självservice längt ned på den här sidan.

 • När det gäller elever i gymnasieskolan ska intyget förnyas inför varje nytt läsår.
 • Rutinen för specialkost är under uppdatering.
 • Så kallad önskekost byter namn och ingår som en del i begreppet specialkost.

Kostenheten i Vallentuna kommun

Kostenheten ansvarar för måltidsverksamheten i våra kommunala förskolor, grundskolor, fritidshem, Vallentuna gymnasium, äldreomsorgen och matlådor. Drygt 60 personer lagar och serverar cirka 6000 måltider per dag samt frukost och mellanmål.

Våra elevers hälsa

Vi är måna om våra elevers hälsa och följer de råd som Livsmedelsverket har tagit fram för måltidsverksamhet i förskola, grundskola, fritidshem samt gymnasieskola. Dessa råd gör att vi känner oss trygga och vi vet att barnen och ungdomarna erbjuds energi- och näringsriktiga måltider.

Livsmedelsverkets råd säger bland annat att:

 • Dagens lunch ska ge cirka 25-35 procent av dagens energi- och näringsbehov.
 • Matsedeln ska vara varierad.
 • Specialkoster ska vid behov erbjudas.
 • Det bör finnas minst två rätter att välja på.
 • En varierad salladsbuffé bör serveras varje dag.

Lunchen

I måltiden ingår salladsbuffé, mjölk eller vatten, hårt bröd och matfett. Föräldrar och anhöriga är välkomna att äta lunch i våra skolrestauranger för 55 kr. Lärare och annan personal erbjuds att äta pedagogisk lunch/måltid med eleverna.

Specialkost

Vi serverar specialkost till de barn som av medicinska eller religiösa skäl inte kan äta alla slags livsmedel.

För att ditt barn ska få specialkost behöver vi ett intyg från dig som vårdnadshavare. Du kan fylla i intyget elektroniskt via vår e-tjänst (du behöver då en e-legitimation för att logga in) eller fylla i en blankett som du skickar till köket i barnets skola. Länk till vår e-tjänst och blanketten hittar du under Självservice längt ned på den här sidan.

När det gäller elever i grundskolan ska intyget förnyas inför varje nytt läsår.

Rutinen för specialkost är under uppdatering. Så kallad önskekost byter namn och ingår som en del i begreppet specialkost.

Frukostsatsningen

Sedan januari 2017 har de kommunala grundskolorna och Vallentuna gymnasium serverat frukost till elever från årskurs 6 och uppåt. Projektet initierades efter en analys av måltidsenkäten där cirka 40% av de svarande eleverna i årskurs 8 uppgivit att de inte åt frukost på morgonen.

Frukost på morgonen är en viktig del för att ge kroppen energi efter en lång nattfasta och en förutsättning för att orka vara engagerad och tillgodogöra sig undervisningen i skolan på förmiddagen. Goda frukostvanor är en del av att ha bra måltidsvanor, vilket är en viktig parameter för ett långt och friskt liv.

Projektets huvudsyfte är att belysa vikten av frukost och goda måltidsvanor och är också tänkt att bidra till ökad studiero och trygghet i skolan.

Projektet utvärderas kontinuerligt. 

Hållbarhet

Måltidsverksamheten arbetar för  en långsiktig ekologisk hållbarhet:

Andelen ekologisk mat/råvaror som används inom verksamheten ska kontinuerligt öka. Genom att upphandla och välja ekologiska livsmedel minskas spridningen av kemikalier i miljön, bidrar till biologisk mångfald och att djuren lever ett mer naturligt liv.

Matsvinn förekommer i hela produktions, - försäljnings,- och konsumtionskedjan för livsmedel vilket innebär att miljöbelastningen från livsmedel blir stor. Stora mängder koldioxid har släppts ut i alla led i kedjan. Samtliga storkök i Vallentuna ska arbeta för att minska matsvinn i de led som livsmedel passerar i storköket; inköp, förvaring, produktion och servering samt tallrikssvinn.

Måltidsverksamheten påverkar klimatet med de livsmedel som serveras. Som en del i arbetet för det kommungemensamma miljömålet "Begränsa klimatpåverkan" har basmenyn för skollunchen 2018 uppdaterats för att bli mer klimatsmart. En del serveringar av nötkött har ersatts med kyckling, fläskkött, blandfärs, vilt eller fisk. En hel-vegetarisk dag i veckan har också införts. För att se hur mycket dessa förändringar påverkar verksamhetens klimatpåverkan och utsläpp av växthusgaser har menyn räknats om i körda kilometer. En åtta-veckors basmeny för 2017 motsvarade 22 stycken resor mellan Stockholm och Malmö och koldioxidutsläpp. Den uppdaterade basmenyn för 2018 motsvarar 11 stycken resor.

Inköp av kött med ursprung Vallentuna

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 2 oktober 2018 att barn- och ungdomsförvaltningen i möjligaste mån ska köpa in kött med ursprung Vallentuna till kostenhetens måltidsverksamheter.

Se matsedeln i mobilen

Om du vill veta vilken mat som serveras i Vallentunas skolor kan du enkelt ladda ned matsedeln till din mobil. Där kan du enkelt bläddra mellan veckor och dagar genom att dra eller klicka med fingret på skärmen. Gör så här:

 1. Gå till webbadressen: mpi.mashie.com/app
 2. Sök fram den meny du är intresserad av
 3. Spara den som favorit i appen
 4. Spara appen som Bokmärke eller Genväg på hemskärmen. 

Självservice

Här kan du ansöka om specialkost via vår e-tjänst eller blankett. För att logga in i vår e-tjänst behöver du en e-legitimation.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats