Start / Förskola och skola / Elevhälsa

Elevhälsa

Alla elever i skolan har tillgång medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser genom Elevhälsan. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande, och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

För den medicinska insatsen finns det tillgång till skolsköterska och skolläkare. I Vallentuna kommun organiseras Elevhälsan gemensamt av grundskola, gymnasieskola och Barn- och elevhälsan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats