Start / Förskola och skola / Elevhälsa

Elevhälsa

I Vallentuna kommun organiseras Elevhälsan gemensamt av grundskola, gymnasieskola och Barn- och elevhälsan.

För elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, sameskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För den medicinska insatsen i elevhälsan ska det finnas tillgång till skolsköterska och skolläkare.

Den medicinska och den psykologiska insatsen av elevhälsan samt en del av den specialpedagogiska insatsen organiseras centralt tillsammans med fysioterapeutiska insatser. Den största delen av det specialpedagogiska stödet tillsammans med den psykosociala insatsen (skolkurator) organiseras på varje skolenhet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats