Start / Förskola och skola / Modersmål / Ansök om modersmål

Ansök om modersmål

Elever med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. Det är rektorn på elevens skola som tar beslut om eleven har rätt till modersmålsundervisning. Undervisning i modersmål kan ges i årskurs 1–9 samt i gymnasiet.

Modersmålsundervisningen är inte för nybörjare. Undervisningen är på modersmålet. För de nationella minoriteterna gäller utökade rättigheter.

Modersmålsläraren träffar varje ny elev tillsammans med vårdnadshavare innan undervisningen startar, för information och för att säkerställa att eleven förstår språket.

För modersmål krävs

  • Minst en av vårdnadshavarna har språket som sitt modersmål.
  • Språket talas hemma varje dag.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet (förstår språket i dagligt tal).
  • Minst fem elever i kommunens grundskola respektive gymnasium ansöker om undervisning i språket.
  • Lämplig lärare finns eller kan anställas.

Adoptivbarn

Vårdnadshavare behöver inte ha språket som sitt modersmål och språket behöver inte talas hemma. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.

Undervisning och närvaro

Modersmålsundervisningen är efter ordinarie skoltid. Elever i årskurs 1–3 får modersmålsundervisning i sin hemskola. För elever från och med årskurs 4 sker undervisningen i grupp på anvisad skola. Närvaro på lektionerna är obligatorisk. Om eleven är frånvarande på grund av sjukdom eller någon aktivitet i skolan ska vårdnadshavare anmäla frånvaro i SchoolSoft.

Gymnasium

I gymnasieskolan är ämnet modersmål uppdelat i fyra kurser:

  • Introduktionsprogram - Modersmål (för elever som saknar betyg i modersmål åk 9)
  • Gymnasium - Modersmål 1, 100 poäng (bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande)
  • Gymnasium - Modersmål 2, 100 poäng (bygger på kursen modersmål 1)
  • Gymnasium - Modersmål aktiv tvåspråkighet, 100 poäng (bygger på kursen modersmål 1)

För att kunna läsa gymnasiets kurser krävs kunskaper enligt grundskolans årskurs 9 eller motsvarande.

Ansökan

Grundskola

Vårdnadshavare ansöker via blankett eller e-tjänst, se länk nedan. Ansökan gäller tillsvidare under hela grundskolan. Ansökan görs senast den 15 april.

Gymnasiet

Ansökan görs till varje enskild gymnasiekurs och är bindande. Ansökan sker via gymnasieantagningen eller direkt till skolan vid skolstart, dock senast den 1 september. Se länk nedan.

Om eleven slutar ska en avanmälan skickas in.

Elev från annan kommun

Elev från annan kommun kan delta i modersmålsundervisningen i Vallentuna kommun under förutsättning att hemkommunen betalar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats