Start / Förskola och skola / Modersmål / Ansök om modersmål

Modersmål

Elever med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. Det är rektorn på elevens skola som tar beslut om eleven har rätt till modersmålsundervisning.

Vallentuna kommun erbjuder modersmålsundervisning i sju år och all modersmålsundervisning sker via fjärrundervisning på elevens hemskola i huvudsak på onsdagar efter ordinarie skoltid, i undantagsfall kan andra dagar förekomma. Rekommendationen är att delta i modersmålsundervisningen från årskurs tre till nio för att ha så goda chanser som möjligt att nå målen i årskurs nio.

Vid frågor vänligen kontakta Kontaktcenter. Du hittar telefonnummer längst ned på sidan. 

För moersmål (utom minoritetsspråk) krävs

 • Minst en av vårdnadshavarna har språket som sitt modersmål.
 • Språket talas hemma varje dag.
 • Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet (förstår språket i dagligt tal).
 • Minst fem elever i kommunens grundskola respektive gymnasium ansöker om undervisning i språket.
 • Lämplig lärare finns eller kan anställas.

Modersmålsundervisningen är inte för nybörjare. Undervisningen är på modersmålet. För de nationella minoriteterna gäller utökade rättigheter, se nedan.

Modersmålsläraren träffar varje ny elev tillsammans med vårdnadshavare innan undervisningen startar, för information och för att säkerställa att eleven förstår språket.

Minoritetsspråk

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk (finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddisch). Det innebär en starkare rätt och det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket.

Huvudmannen är därför skyldig att anordna modersmålsundervisning om:

 1. en elev vill få undervisning, och om
 2. det finns en lämplig lärare

Modersmålsundervisning i minoritetsspråk erbjuds i årskurs 1-9.

Adoptivbarn

Vårdnadshavare behöver inte ha språket som sitt modersmål och språket behöver inte talas hemma. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.

Undervisning och närvaro

Modersmålsundervisningen sker i huvudsak på onsdagar efter ordinarie skoltid. Eleverna är kvar på sin hemskola och får undervisning via fjärr och en handledare finns till hands. Närvaro på lektionerna är obligatorisk. Om eleven är frånvarande på grund av sjukdom ska vårdnadshavare anmäla frånvaro i SchoolSoft.

Gymnasium

I gymnasieskolan är ämnet modersmål uppdelat i fyra kurser:

 • Introduktionsprogram - Modersmål (för elever som saknar betyg i modersmål åk 9)
 • Gymnasium - Modersmål 1, 100 poäng (bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande)
 • Gymnasium - Modersmål 2, 100 poäng (bygger på kursen modersmål 1)
 • Gymnasium - Modersmål aktiv tvåspråkighet, 100 poäng (bygger på kursen modersmål 1)

För att kunna läsa gymnasiets kurser krävs kunskaper enligt grundskolans årskurs 9 eller motsvarande.

Ansökan och avanmälan

Grundskola

Vårdnadshavare ansöker och avanmäler sig via e-tjänst, se länk nedan. Ansökan görs senast den 15 april för start till kommande hösttermin och senast 15 oktober för start till kommande vårtermin. Sena ansökningar behandlas löpande och modersmålsundervisning erbjuds om det finns plats i befintliga undervisningsgrupper. Saknas plats i lämplig befintlig grupp erbjuds eleven plats vid nästa terminsstart.

Blankett för ansökan och avanmälan finns hos Kontaktcenter:

Här finns Kontaktcenter

Gymnasiet

Ansökan görs till varje enskild gymnasiekurs och är bindande. Ansökan sker via gymnasieantagningen eller direkt till skolan vid skolstart, dock senast den 1 september. Se länk nedan.

Om eleven slutar ska en avanmälan skickas in.

Elev från annan kommun

Elev från annan kommun kan delta i modersmålsundervisningen i Vallentuna kommun under förutsättning att hemkommunen betalar.

Självservice

Här kan du ansöka om modersmål. Önskar du ansöka med hjälp av blankett vänligen kontakta kommunens kontaktcenter.. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats