Start / Förskola och skola / Gymnasium / Val och antagning

Val och antagning

Det är gymnasieantagningen i Stockholms län som sköter antagningen till gymnasiet. Du ansöker på deras webbplats.

Viktiga datum 2021

  • 14 januari - webbplatsen öppnas för ansökan.
  • 15 februari - webbplatsen stängs för ansökan kl. 23.59.
  • 15 april - preliminär antagningspoäng visas och ansökan öppnar för omval.
  • 17 maj - sista dag för omval, webbplatsen stängs kl. 23.59.
  • 1 juli - resultat av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida för respektive sökande.

Gymnasieutbildning i Stockholms län

Vallentuna kommun ingår i ett samverkansavtal om gymnasieutbildning, som avser alla nationella gymnasieprogram. Som elev kan du fritt söka gymnasieutbildning i Stockholms län och antagningen sker utifrån behörighet och betyg.

Avtalet innefattar samtliga 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun i Uppsala län. Syftet med avtalet är:

  • att uppfylla Skollagens krav (16 kap 42 §) på ett allsidigt utbud av program.
  • att kommunala och fristående gymnasieskolor ska kunna konkurrera på lika villkor.
  • att med elevperspektivet i fokus bredda tillgången till utbildningsvägar för den enskilde eleven.
  • att fördela sökandetrycket på flera skolor med effekten att fler elever blir antagna på det program de helst vill gå.
  • att alla sökande blir mottagna på lika villkor i samverkanskommunerna.

Om du inte är behörig

Du ska söka ett introduktionsprogram utifrån dina önskemål och förutsättningar. Det finns inget samverkansavtal mellan Stockholms kommuner vilket innebär att du inte alltid har möjlighet att komma in på ett visst program på en viss skola. Prata med studie- och yrkesvägledaren på den skolan du går på idag eller vänd dig till kommunens aktivitetsansvarige.

Om du vill göra ett sent ändringsval eller om du inte kommer in på något program du sökt

Vill du göra ett sent ändringsval eller om du inte kommer in på något av de program du sökt, vänd dig snarast till kommunens aktivitetsansvarige eller gymnasieantagningen. Kommunens studie- och yrkesvägledarna har drop-in de första dagarna i juli, efter slutlig antagning. Datum och tider presenteras på kommunens webbplats i slutet av juni.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats